4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Θεματικές Συναντήσεις

 1ο Συνέδριο 
 2ο Συνέδριο 
 3ο Συνέδριο 
 4ο Συνέδριο 
 Θεματικές
 Συναντήσεις 
Θεματικές Συναντήσεις

Το ΥΠΟΙΟ διοργάνωσε 5 θεματικές συναντήσεις με τους φορείς ευθύνης Τομεακών και Περιφερειακών πολιτικών (1-3/12/2005) [Επιστολή, Πρόσκληση, Πρόγραμμα ].

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΟΙΟ για το συντονισμό των διαδικασιών του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2007-2013 και προώθησης της διαβούλευσης.

Εισηγήσεις από τις θεματικές συναντήσεις:

Φωτογραφικό Υλικό