4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

 1ο Συνέδριο 
 2ο Συνέδριο 
 3ο Συνέδριο 
 4ο Συνέδριο 
 Θεματικές
 Συναντήσεις 
4o ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, διεξήχθη στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Καισαριανή) , την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2006, στις 9.30 π.μ.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκε σχέδιο πρότασης για τους μηχανισμούς εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, πρόταση για τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων της περιόδου 2007-2013 και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζει πληροφορίες και έγγραφα που μπορούν να διευκολύνουν τις ανταλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων στο σχεδιασμό φορέων και ενημερώνει το ευρύ κοινό για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Τα κείμενα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στις Ανακοινώσεις / Νέα, στα Βασικά Κείμενα / Εθνικά, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 
Φωτογραφικό Υλικό