4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

 1ο Συνέδριο 
 2ο Συνέδριο 
 3ο Συνέδριο 
 4ο Συνέδριο 
 Θεματικές
 Συναντήσεις 
2ο ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, διεξήχθει στον Πολυχώρο Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα), την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 9:30 π.μ.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στις Δημοσιονομικές Προοπτικές, στα σχέδια των Κανονισμών, η πρόοδος - αποτελέσματα των διαδικασιών εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού έως τώρα, το χρονοδιάγραμμα για το 2006 καθώς και προσχέδιο κειμένου εργασίας στρατηγικού χαρακτήρα.

Επίσης, συζητήθηκαν τα συμπεράσματα από τη διαδικασία της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους τα πορίσματα των θεματικών εργαστηρίων που διοργάνωσε το ΥΠΟΙΟ με τους φορείς ευθύνης Τομεακών και Περιφερειακών πολιτικών (1-3/12/2005).

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συναντήσεις προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΟΙΟ για το συντονισμό των διαδικασιών του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2007-2013 και προώθησης της διαβούλευσης.

Πρόγραμμα 2ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου

Agenda for 2nd National Development Conference

ΦΑΚΕΛΟΣ 2ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρακτικά 2ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

Γραπτές συνεισφορές στο Συνέδριο από τις Περιφέρειες

Φωτογραφικό Υλικό