4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

 1ο Συνέδριο 
 2ο Συνέδριο 
 3ο Συνέδριο 
 4ο Συνέδριο 
 Θεματικές
 Συναντήσεις 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, διεξήχθησε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας , στη Θέρμη Θεσσαλονίκης , το Σάββατο 16 Ιουλίου 2005.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι στρατηγικές επιλογές της χώρας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο και έγιναν τοποθετήσεις - παρεμβάσεις των εκπροσώπων των φορέων χάραξης πολιτικής (Υπουργεία και Περιφέρειες) και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, σε ότι αφορά τις βασικές στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές.

Φάκελος 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου περιόδου 2007-2013


Προτάσεις ενόψει του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου περιόδου 2007-2013

Παρουσιάσεις - Ομιλίες στο 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιόδου 2007-2013