4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Υποβληθέντα Σχέδια
    Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ

 Υποβληθέντα 
 Σχέδια
 Επιχειρησιακών
 Προγραμμάτων
 Στην ΕΕ
 Εθνικά
 Ευρωπαϊκής
 Ένωσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2007 - 2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2007


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ