4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Διαδικασίες Κατάρτισης

 Οργανωτική Δομή
 Διαδικασίες
 Κατάρτισης
 Χρονικός
 Προγραμματισμός
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ.Γ. κου ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 30.06.04