4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Νέα

 Νέα
 Δελτία Τύπου
 Aνακοινώσεις
 Συνέδρια
Νέα Ημερομηνία
Κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου 2007-2013 Μάιος 2007
Ημερίδα:«Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ως εργαλείο για την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία» Φεβρουάριος 2007
Επίσημο Σχέδιο ΕΣΠΑ 2007-2013 Νοέμβριος 2006
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2007-2013 - DG REGIO Αύγουστος 2006
Περιφέρειες και πόλεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση - DG REGIO Ιούλιος 2006
Ανανεωμένη πολιτική συνοχής για μια Ευρώπη που αλλάζει. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις - DG REGIO Ιούλιος 2006
Συμφωνία για τα κονδύλια ΕΕ 2007-2013: 20,1 δις Ευρώ για τον συνολικό φάκελο Συνοχής της Ελλάδας Δεκέμβριος 2005
Θεματικές συναντήσεις στο πλαίσιο διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2007-2013 (1-3 Δεκεμβρίου 2005) Δεκέμβριος 2005
Συνάντηση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο διαβούλευσης για τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2007-2013 (15 Νοεμβρίου 2005) Νοέμβριος 2005
Διεξαγωγή συνεδρίου στο Τορίνο με θέμα: «Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. Η ενδυνάμωση του ρόλου του στόχου "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση". Το συνέδριο συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Piemonte και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (15 και 16 Σεπτεμβρίου 2005) Σεπτέμβριος 2005
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων Ιούνιος 2005
Απόφαση Συγκρότησης Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013 Απρίλιος 2005
Απόφαση Απόφαση Συγκρότησης Ομάδων Σχεδιασμού Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΦΕΚ, Άρθρο 19) Φεβρουάριος 2005