4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Νέα

 Νέα
 Δελτία Τύπου
 Aνακοινώσεις
 Συνέδρια
Συμφωνία για τα κονδύλια ΕΕ 2007-2013: 20,1 δις Ευρώ για τον συνολικό φάκελο Συνοχής της Ελλάδας

Στις 17 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες κατέληξε σε συμφωνία για το ύψος των ιδίων πόρων και των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη περίοδο 2007-2013.

Η Ελληνική κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, ύστερα από ιδιαίτερα επίπονες τελικές διαπραγματεύσεις πέτυχε να διαμορφώσει το συνολικό φάκελο Συνοχής για την Ελλάδα σε 20,101 δισεκατομμύρια Ευρώ για τη περίοδο αυτή, ως επιστέγασμα μιας συνεχούς και μεθοδικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2004 από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδική επιστημονική γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριζε το έργο της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Βρυξελλών, ενώ ομάδες εξειδικευμένων στελεχών τόσο στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών όσο και στα συναρμόδια υπουργεία είχαν οργανωθεί στην Αθήνα προκειμένου να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη Ελληνική αντιπροσωπεία.

Περισσότερα:

Φωτογραφικό Υλικό
« Επιστροφή