4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Ανακοινώσεις

 Νέα
 Δελτία Τύπου
 Aνακοινώσεις
 Συνέδρια
Ανακοινώσεις Ημερομηνία
Ανοικτή Διαβούλευση: "Πολιτική Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013" Σεπτέμβριος 2005
Πρόσκληση σε σύσκεψη για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 Ιούλιος 2004
Πίνακας αποδεκτών πρόσκλησης σε σύσκεψη για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 Ιούλιος 2004
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Σύσκεψη για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013 Ιούλιος 2004
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (στις 30.06.04)ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΡΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑ) 2007-2013 Ιούνιος 2004
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 4Ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ιούνιος 2004
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ιούνιος 2004