> Νέα > Ανακοινώσεις


26 Φεβρουαρίου, 2008
Ευρωπαϊκή διάκριση σε καινοτόμα ελληνικά περιφερειακά σχέδια


6 Φεβρουαρίου, 2008
Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013


6 Φεβρουαρίου, 2008
Έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο Ναύπλιο


4 Φεβρουαρίου, 2008
Νέα προγράμματα συνεργασίας της 4ης Προγραμματικής Περιόδου του Στόχου III για την


18 Ιανουαρίου, 2008
Ξεκινά το Ε.Σ.Π.Α.


8 Ιανουαρίου, 2008
Απολογιστικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ για το 2007


20 Δεκεμβρίου, 2007
Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Νέο Πρόγραμμα URBACT II – Λήξη 18-2-2008


26 Νοεμβρίου, 2007
Έναρξη υλοποίησης ΕΣΠΑ


15 Νοεμβρίου, 2005
Structural Interventions in Greece (October 2005)


10 Νοεμβρίου, 2005
Η Ελλάδα το 2005 γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου IQ-Net


14 Ιουλίου, 2005
Νέα ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


21 Δεκεμβρίου, 2004
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας αποστολής Newsletter μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις νέες προκηρύξεις προγραμμάτων στην ιστοσελίδα www.info3kps.gr


9 Ιουλίου, 2004
Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013


25 Μαΐου, 2004
Δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας/SDDS-IMF


 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: