> Νέα > Συνέδρια – Σεμινάρια – Συναντήσεις


10 Δεκεμβρίου, 2008
Μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων


10 Σεπτεμβρίου, 2008
Διήμερη τεχνική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη


8 Σεπτεμβρίου, 2008
Ημερίδα με θέμα «Οικονομική Ολοκλήρωση για την Νοτιοανατολική Ευρώπη»


2 Απριλίου, 2008
Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013 στη Θεσσαλονίκη στις 8 Απριλίου 2008


26 Φεβρουαρίου, 2008
Εκδήλωση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στη Κομοτηνή


22 Φεβρουαρίου, 2008
Εκδήλωση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στη Θεσσαλονίκη


21 Φεβρουαρίου, 2008
Εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού για το ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 13 περιφέρειες της χώρας


18 Ιανουαρίου, 2008
Ημερίδα πληροφόρησης για το Διακρατικό πρόγραμμα δικτύωσης πόλεων URBACT II


9 Νοεμβρίου, 2007
Ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα, στις 16 Νοεμβρίου 2007, για την 1η Πρόσκληση του νέου Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IV C 2007-2013


14 Ιουνίου, 2007
10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006, Τρίτη 26 Ιουνίου 2007 - Αθήνα


7 Φεβρουαρίου, 2007
Ημερίδα για το ΕΣΠΑ 2007-20013 και τα άτομα με αναπηρία


14 Μαρτίου, 2006
Πρακτικά της Ενημερωτικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 3/3/2006


9 Δεκεμβρίου, 2005
2ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2007-2013, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005 - Αθήνα


8 Δεκεμβρίου, 2005
8η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006, Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2005 - Αθήνα


7 Δεκεμβρίου, 2005
7η συνεδρίαση Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων


7 Δεκεμβρίου, 2005
6ης Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης


8 Νοεμβρίου, 2005
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005


16 Ιουλίου, 2005
1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013


15 Ιουλίου, 2005
7η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006


14 Ιουλίου, 2005
6η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006


12 Ιουλίου, 2005
3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής 2000-2006


8 Απριλίου, 2005
Συνέδριο - Προοπτικές Ανάπτυξης του Τομέα της Αλιείας 2007-2013 (15-16 Απριλίου 2005)


4 Μαρτίου, 2005
Σεμινάριο - Προώθηση της Περιφερειακής Συνεργασίας Ελλάδας- Δημοκρατίας Τσεχίας για την αποτελεσματική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων


9 Φεβρουαρίου, 2005
Συνέντευξη Τύπου - Παρουσίαση σε δημοσιογράφους του


22 Νοεμβρίου, 2004
6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006


28 Ιουνίου, 2004
«Θέματα κρατικών ενισχύσεων – ημερίδα με Γ.Δ. Ανταγωνισμού 28-6-2004»


23 Ιουνίου, 2004
Πρόσκληση σε Συνάντηση για την 1η Εγκύκλιο για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013


8 Ιουνίου, 2004
5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 2000-2006


 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: