> Νέα > Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


24 Νοεμβρίου, 2008
Παρουσίαση του Προϋπολογισμού του 2009


16 Σεπτεμβρίου, 2008
Δράση «Γονείς.gr»


3 Σεπτεμβρίου, 2008
Ελληνική πρωτοβουλία για την Οικονομική Ολοκλήρωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη


24 Ιουλίου, 2008
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος


23 Μαΐου, 2008
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Δημοσιότητας του Προγραμματος INTERREG IIIA / Ελλάδα - Ιταλία


23 Μαΐου, 2008
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Δημοσιότητας του Προγραμματος INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα - Βουλγαρία


23 Μαΐου, 2008
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Δημοσιότητας του Προγραμματος INTERREG IIIA / ARCHIMED


23 Μαΐου, 2008
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Δημοσιότητας του Προγραμματος INTERREG IIIA / Ελλάδα - Κύπρος


23 Μαΐου, 2008
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Δημοσιότητας του Προγραμματος Γειτνίασης Ελλάδα - ΑΛΒΑΝΙΑ


23 Μαΐου, 2008
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Δημοσιότητας του Προγραμματος Γειτνίασης Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ.


18 Απριλίου, 2008
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (Ο.Π.Σ.)


4 Απριλίου, 2008
Παράταση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για το πρόγραμμα ESPON 2013


5 Μαρτίου, 2008
Πρόσκληση για επιλογή Συμβούλου για το πρόγραμμα ESPON 2013


11 Φεβρουαρίου, 2008
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης 'Ευρωπαϊκά Νησιά'


25 Σεπτεμβρίου, 2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς - εμπειρογνώμονες για τη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων


16 Ιουλίου, 2007
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο "ΟΠΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ", Δευτέρα 16 Ιουλίου - Αθήνα


15 Ιουνίου, 2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μελέτης


13 Απριλίου, 2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου


28 Φεβρουαρίου, 2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


16 Φεβρουαρίου, 2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 - 2008


6 Φεβρουαρίου, 2007
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού για την πρόσληψη Τ.Σ.Σ.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο πεδίο


19 Δεκεμβρίου, 2006
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την πρόσληψη Τ.Σ.Σ.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο


6 Δεκεμβρίου, 2006
Ανακοίνωση παράτασης Διαγωνισμού


23 Οκτωβρίου, 2006
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)


17 Οκτωβρίου, 2006
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου


31 Αυγούστου, 2006
Πρόσκληση Στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Ο.Π.Σ.


20 Ιουλίου, 2006
Ανακοίνωση Υπογραφής Σύμβασης


3 Ιουλίου, 2006
Απαντήσεις επί γραπτώς υποβληθέντων ερωτημάτων για τον διαγωνισμό


22 Μαΐου, 2006
Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού


14 Απριλίου, 2006
EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


2 Μαρτίου, 2006
Προσχέδιο Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού


28 Φεβρουαρίου, 2006
Πρόσκληση σε ενημέρωση, ενόψει προκήρυξης διαγωνισμού


27 Ιανουαρίου, 2006
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)


8 Νοεμβρίου, 2005
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)


20 Σεπτεμβρίου, 2005
Διαγωνισμός εξοπλισμών ΟΠΣ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών έως 30-9-2005


15 Σεπτεμβρίου, 2005
Διευκρινίσεις στο τεύχος προκήρυξης για το διαγωνισμό εξοπλισμών ΟΠΣ


31 Ιουλίου, 2005
Προκήρυξη διαγωνισμού εξοπλισμών ΟΠΣ


13 Ιουλίου, 2005
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τελικών Δικαιούχων στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)


29 Νοεμβρίου, 2004
Διορθωτική Προκήρυξη


3 Σεπτεμβρίου, 2004
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»


 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: