> Νέα


4/4/2008

Παράταση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου για το πρόγραμμα ESPON 2013

Παράταση υποβολής προσφορών για την Επιλογή Συμβούλου για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης στο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού Στρατηγικής & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για το πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή (ESPON 2013)" του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της προγραμματικής περιόδου 2007-13.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 18 Απριλίου 2008. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ. αριθμ. πρ. 11411/ΕΥΣΣΑΑΠ 540/5.3.2008 πρόσκληση.

Ανακοίνωση Παράτασης

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα