> Νέα


20/12/2007

Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Νέο Πρόγραμμα URBACT II – Λήξη 18-2-2008

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος URBACT 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαδικασία της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το URBACT II έχει ξεκινήσει από τις 4 Δεκεμβρίου 2007 και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2008.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση καλύπτει τους δύο άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος:

  • ’ξονας Προτεραιότητας 1- Οι πόλεις ως μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης
  • ’ξονας Προτεραιότητας 2- Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις

      Συνολικά στον πρώτο Γύρο θα δημιουργηθούν 23 Θεματικά Δίκτυα και 7 Ομάδες Εργασίας. Ο δεύτερος Γύρος θα πραγματοποιηθεί το 2010.
      Η Γραμματεία URBACT, έχει ήδη ανοίξει σχετική σελίδα στο διαδικτυακό της τόπο http://www.urbact.eu, με πληροφορίες σχετικά με την υποβολή πρότασης για τη δημιουργία δικτύου ή ομάδας εργασίας και αναζήτηση εταίρων. Επίσης, υπάρχουσες προτάσεις και ιδέες είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα