4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  ΝΕΑ       ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ         ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Ανακοινώσεις

 Ανακοινώσεις
 Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις Ημερομηνία
H Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΚΔΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών (Π.Δ. 4/2002) ανέθεσε το έργο «Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» στην Ένωση Εταιρειών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και Business Architects Consultancy ΑΕ. Ιούλιος 2006
EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
Απρίλιος 2006
Διεξαγωγή συνεδρίου στο Τορίνο με θέμα: «Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. Η ενδυνάμωση του ρόλου του στόχου "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση". Το συνέδριο συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Piemonte και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (15 και 16 Σεπτεμβρίου 2005) Σεπτέμβριος 2005