Εισροές ανά Πρόγραμμα / Έργο και Αιτιολογία - Ταμείο Συνοχής IΙ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 01 Φεβρουαρίου 2010
    Αιτιολογία   Ποσό Εισροής
Πρόγραμμα / Έργο : Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τμήμα ΙΙ Δυτικής Αττικής   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.195.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   9.585.000,00
        12.780.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : ΧΥΤΑ ΒΔ Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.098.831,40
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   15.296.497,20
        20.395.328,60
Πρόγραμμα / Έργο : Φράγμα Αγίου Δημητρίου στον Εύηνο - Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις συναφών έργων - Σήραγγα Ευήνου - Μόρνου 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.277.393,80
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        4.277.393,80
Πρόγραμμα / Έργο : ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ    
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.838.712,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   967.911,38
        3.806.623,38
Πρόγραμμα / Έργο : Τελική Ανάπλαση Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων και Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.074.960,60
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   6.224.881,80
        8.299.842,40
Πρόγραμμα / Έργο : Συμπλήρωση των δικτύων ακαθάρτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.580.133,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.476.292,60
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        5.056.425,60
Πρόγραμμα / Έργο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   4.800.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   14.400.000,00
        19.200.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : ΠΑΘΕ: Τμ. Σκοτίνα-Λιτόχωρο, Λιτόχωρο-Δίον, Δίον-Κατερίνη   
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   18.257.143,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   54.771.429,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   992.115,38
        74.020.687,38
Πρόγραμμα / Έργο : ΠΑΘΕ: Τμ. Κόμβος Ραχών - Εγκατ. Agroinvest, τμ. Δ. Πελασγίας Κόμβος Αγίων Θεοδώρων 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   9.879.110,60
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   27.280.158,39
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        37.159.268,99
Πρόγραμμα / Έργο : ΠΑΘΕ: Τμ. Διέλευση αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης στην Ελλάδα 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   9.827.107,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   14.100.755,68
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   24.726.870,32
        48.654.733,00
Πρόγραμμα / Έργο : ΠΑΘΕ: Ολοκλήρωση τμήματος Υλίκη - Αγιος Κων/νος     
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   8.198.354,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   24.563.806,95
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        32.762.160,95
Πρόγραμμα / Έργο : ΠΑΘΕ - Τμήμα παράκαμψη Αγίου Κωνσταντίνου, Παράκαμψη Καμένα Βούρλα   
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   30.705.561,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   86.144.677,40
        116.850.238,40
Πρόγραμμα / Έργο : Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας α' φάση 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.946.230,20
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   5.838.687,60
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   713.980,40
        8.498.898,20
Πρόγραμμα / Έργο : Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Ολοκλήρωση Α' Φάσης     
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   17.104.626,58
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   11.099.059,42
        28.203.686,00
Πρόγραμμα / Έργο : Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Β΄Φάση     
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   6.602.720,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.166.510,70
        10.769.230,70
Πρόγραμμα / Έργο : Μονάδα Ξήρανσης ιλύος κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας   
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.826.840,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   17.480.520,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        23.307.360,00
Πρόγραμμα / Έργο : Μελέτη νεόυ λιμένα Ηγουμενίτσας     
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   220.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   477.931,91
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   126.824,00
        824.755,91
Πρόγραμμα / Έργο : Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση Πάτρας από ποταμούς Πείρο και Παραπείρο 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   2.062.368,09
        2.062.368,09
Πρόγραμμα / Έργο : Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη   
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   880.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   599.103,39
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        1.479.103,39
Πρόγραμμα / Έργο : Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)     
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   922.400,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   885.080,28
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.091.208,38
        2.898.688,66
Πρόγραμμα / Έργο : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - Επέκταση Γραμμής 2 προς Ελληνικό από το Σταθμό Αλ. Παναγούλη ως το Παλαιό Αεροδρόμιο 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   53.040.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   126.614.089,83
        179.654.089,83
Πρόγραμμα / Έργο : Λιμένας Λαυρίου     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.176.751,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   9.214.903,32
        12.391.654,32
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων Λάρισας (Κυψέλη ΙΙΙ) και Τρικάλων   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.392.637,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.935.602,57
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        5.328.239,57
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) βόρειας διαχειριστικής ενότητας Νομού Εύβοιας και Νομού Φωκίδας 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   531.568,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   1.030.797,83
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   867.335,25
        2.429.701,08
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην Ο.Ε.Δ.Α Β.Α/ΑΤΤΙΚΗΣ στην θέση "Μαύρο βουνό  
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.217.561,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        3.217.561,00
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή υδροταμιευτήρα και αγωγών μεταφοράς για την υδροδότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και έξι ό 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   237.404,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   6.517.404,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   7.251.806,88
        14.006.614,88
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος -Κιάτο και μελέτες για το τμήμα Κόρινθος - Πάτρα 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   9.980.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   29.940.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   9.980.000,00
        49.900.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή συγκροτήματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο πεδίο με γραμμή σύνδεσης, φάση Α και Β 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.731.357,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   66.572.642,20
        72.303.999,20
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Ικονίου με συγκρότημα Θριασίου   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   14.299.142,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   42.897.426,00
        57.196.568,00
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θριάσιο Πεδίο – Ελευσίνα – Κόρινθος (Γ` Φάση)? Κακιά Σκάλα 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   9.200.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   27.600.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   7.090.756,80
        43.890.756,80
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Θριάσιο Πεδίο – Ελευσίνα – Κόρινθος, Φάση Β’ 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   16.500.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   49.500.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   16.500.000,00
        82.500.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή και βελτίωση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Καλαμάτας 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.572.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.736.616,47
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        5.308.616,47
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τρίπολης – βελτίωση και αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Τρίπολης 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.417.500,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.573.946,90
        4.991.446,90
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Ναυπλίου, αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Δ. Ναυπλίου 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.705.800,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.643.887,82
        6.349.687,82
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας, αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων - επέκταση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού Δ. Καρδ 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.000.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   8.157.795,99
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.710.513,22
        12.868.309,21
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή διπλής γραμμής στο τμήμα Ευαγγελισμός - Λεπτοκαρυά, φάση Β΄   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   10.500.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   31.500.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   4.275.085,66
        46.275.085,66
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης. 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.437.455,60
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   7.312.366,80
        9.749.822,40
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων - ομβρίων Δήμου Ερμούπολης Σύρου 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.579.600,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   9.200.400,00
        12.780.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στα Ιωάννινα   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.553.946,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   10.726.783,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   4.147.314,49
        17.428.043,49
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας  
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.457.750,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   1.015.183,05
        3.472.933,05
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχών Σίνδου Δήμου Εχεδώρου και Πευκών  Θεσσαλονίκης 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.175.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.785.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        6.960.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή ΧΥΤΑ και αποκαταστάσεις χωματερών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.492.955,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   2.983.223,49
        4.476.178,49
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή Α΄Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   7.776.750,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   12.160.233,29
        19.936.983,29
Πρόγραμμα / Έργο : Κατασκευή & βελτίωση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Δήμου Λάρισας - επέκταση, αναβάθμιση εγκατάστασης βιολ. Καθαρ. Λάρισας 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.750.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   11.250.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   2.904.351,95
        17.904.351,95
Πρόγραμμα / Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Σ.Κ.Α.)-ΠΑΤΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   48.000.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   141.645.829,64
        189.645.829,64
Πρόγραμμα / Έργο : ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Αγγελόκαστρο-Κουβαράς ευρείας παράκαμψης Αγρινίου   
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   13.747.500,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   41.242.500,00
        54.990.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.334.030,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   11.734.866,00
        17.068.896,00
Πρόγραμμα / Έργο : Ηλεκτροκίνηση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)  – Θεσσαλονίκης, Β΄ Φάση και κλάδου Οινόης - Χαλκίδας  
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.600.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   14.995.276,79
        20.595.276,79
Πρόγραμμα / Έργο : Εσωτερικά & Εξωτερικά Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Κοζάνης τηλε-έλεγχος και έλεγχος διαρροών 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   0,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   10.610.667,55
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   3.351.598,42
        13.962.265,97
Πρόγραμμα / Έργο : Επέκταση της αποχέτευσης Άρτας και επέκταση - αναβάθμιση του βιολογικού της καθαρισμού 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.518.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.087.948,29
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.559.051,71
        6.165.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Επέκταση και βελτίση δικτύου ύδρευσης - Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Δήμου Σερρών 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.077.518,61
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.645.613,39
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   523.627,04
        6.246.759,04
Πρόγραμμα / Έργο : Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου      
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.576.500,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.549.942,98
        6.126.442,98
Πρόγραμμα / Έργο : Επέκταση αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Ιωαννίνων 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.540.638,60
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   989.089,98
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        2.529.728,58
Πρόγραμμα / Έργο : Επέκταση & Ολοκλήρωαη Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης - Στάδιο ΙΙΙ (Εργα  Ξήρανσης Ιλύο 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.220.000,00
        2.220.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Εγνατία Οδός: τμήμα Κουλούρα - Κλειδί     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.452.510,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   16.357.530,80
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.152.792,67
        22.962.833,47
Πρόγραμμα / Έργο : Εγνατία Οδός: ολοκλήρωση του τμήματος από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων και κατασκευή σήραγγας Δωδώνης 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   18.004.377,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   31.069.829,91
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   24.795.847,89
        73.870.054,80
Πρόγραμμα / Έργο : Εγνατία Οδός: ολοκλήρωση του τμήματος Ηγουμενίτσα - ανισόπεδος κόμβος Σελλών 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   19.327.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   57.597.895,30
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        76.924.895,30
Πρόγραμμα / Έργο : Εγνατία Οδός: ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης από ανισόπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4 
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   9.905.500,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   29.716.500,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   8.849.483,86
        48.471.483,86
Πρόγραμμα / Έργο : Εγνατία Οδός: Τμήμα Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   17.685.713,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   43.990.447,00
        61.676.160,00
Πρόγραμμα / Έργο : Εγνατία Οδός: Ανισόπεδος κόμβος Μετσόβου - Παναγιά      
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   28.162.944,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   84.488.832,00
        112.651.776,00
Πρόγραμμα / Έργο : Εγκταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων Δ. Αλμυρού 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.677.209,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.653.841,60
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   309.310,92
        5.640.361,52
Πρόγραμμα / Έργο : Εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης και του αγωγού ύδρευσης, εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κατερίνης 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.000.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   7.200.000,00
        10.200.000,00
  Ταμείο : 5. Ταμείο Συνοχής     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.104.658,00
        1.104.658,00
Πρόγραμμα / Έργο : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Κατασκευή 2ου κλάδου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σ 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   9.350.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   28.050.000,00
        37.400.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Διευθέτηση Χειμάρρου Ξηριά     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.454.708,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   10.364.124,80
        13.818.832,80
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο νομό Βοιωτίας     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.519.724,20
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.091.396,71
        4.611.120,91
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.888.300,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   11.664.900,00
        15.553.200,00
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   4.364.401,50
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   8.275.816,46
        12.640.217,96
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.705.292,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   7.475.508,00
        10.180.800,00
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση στερεών αποβλήτων Νομού Λέσβου     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.592.016,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   5.806.319,35
        8.398.335,35
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση Στερεών αποβλήτων στη Νήσο Σάμο     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.566.600,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.699.800,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        6.266.400,00
Πρόγραμμα / Έργο : Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας    
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.426.399,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   149.832,66
        3.576.231,66
Πρόγραμμα / Έργο : Δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής, κομποστοποίησης και χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   4.620.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   13.860.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   3.780.073,57
        22.260.073,57
Πρόγραμμα / Έργο : Δίτκυο αποχέτευσης και μονάδα καθαρισμού αποβλήτων Δήμου Κιλκίς   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.370.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.830.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   742.694,35
        7.942.694,35
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα καθαρισμού αποβλήτων Δήμου Χαλάστρας   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.927.250,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.079.068,80
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        7.006.318,80
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυο αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Διδυμοτείχου     
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   2.778.941,94
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        2.778.941,94
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων - ομβρίων στους δήμους Ηρακλείου & Αλικαρνασσού Κρήτης καθώς και βελτιώσεις στο σταθμό βιολογικού καθαρισμού του δήμου Ηρ 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.195.341,20
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   9.586.023,60
        12.781.364,80
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυο Αποχέτευσης και σταθμός επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων της πόλης των Γρεβενών 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.267.327,80
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   5.492.334,60
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   265.959,84
        8.025.622,24
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυο Αποχέτευσης και Σταθμός Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Σουφλίου   
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   609.361,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.188.380,35
        1.797.741,35
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυο Αποχέτευσης Ακάθαρτων Δήμων Ηρακλείου και Αλικαρνασσού Κρήτης 2ος Κύκλος 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.800.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.959.999,94
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        5.759.999,94
Πρόγραμμα / Έργο : Δίκτυα αποχέτευσης - ακαθάρτων περιαστικών δήμων πόλεως Χανίων   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.850.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   5.837.562,24
        8.687.562,24
Πρόγραμμα / Έργο : ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2006   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.518.623,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   483.890,17
        3.002.513,17
Πρόγραμμα / Έργο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.458.685,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.376.054,20
        5.834.739,20
Πρόγραμμα / Έργο : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   0,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   1.197.119,50
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   2.534.637,96
        3.731.757,46
Πρόγραμμα / Έργο : Β.Κ. Ψυττάλειας - 'Εργα Β' φάσης     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   11.230.488,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   50.274.038,77
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   32.025.659,00
        93.530.185,77
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση και Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Θεοδώρων   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.424.835,78
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.503.143,64
        4.927.979,42
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός Πάργας     
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   800.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   3.284.274,74
        4.084.274,74
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Δήμου Πατρέων   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.140.725,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   5.637.559,50
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.953.740,02
        9.732.024,52
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων λοιπών τομέων Πρέβεζας   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.540.719,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.404.518,17
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        5.945.237,17
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου      
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.655.250,00
        1.655.250,00
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση Δήμου Επανομής      
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.209.858,60
        2.209.858,60
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   7.980.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   8.387.742,32
        16.367.742,32
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση Ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων - εγκατάσταση βιολ. Καθαρισμού Σάμης Κεφαλληνίας 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.782.900,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   2.695.096,31
        4.477.996,31
Πρόγραμμα / Έργο : Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πύργου     
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   3.254.519,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.983.244,29
        5.237.763,29
Πρόγραμμα / Έργο : Αποκατάσταση Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   643.010,40
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   14.305.532,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.480.585,59
        16.429.127,99
Πρόγραμμα / Έργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.517.640,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   2.002.573,94
        3.520.213,94
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Α' φάση - Μελέτες και απαλλοτριώσεις    
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.540.719,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.622.157,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        6.162.876,00
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση της πόλης Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη : Φάση κατασκευής 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   18.731.996,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   1.233.751,28
        19.965.747,28
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση οικισμών επαρχίας Βοϊου Ν. Κοζάνης     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   4.310.234,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   15.893.802,80
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   4.349.063,03
        24.553.099,83
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση και Αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   0,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.530.270,01
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.273.448,79
        5.803.718,80
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.447.220,26
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   920.455,84
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        3.367.676,10
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.071.304,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.712.696,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   8.039.928,18
        13.823.928,18
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά Στάδιο : Κατασκευή   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   12.459.416,20
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   17.318.916,03
        29.778.332,23
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο, Φάση Β' - Στάδιο Κατασκευής 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   21.000.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   42.386.644,88
        63.386.644,88
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.068.019,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   58.815.006,72
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        60.883.025,72
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   5.235.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   11.517.000,00
        16.752.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση Βόλου     
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.650.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.950.000,00
        6.600.000,00
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση - αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Κομοτηνής και τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   2.426.400,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   2.902.783,48
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   2.506.577,36
        7.835.760,84
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση - Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Δήμο Μυτιλήνης 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.156.052,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   26.987.932,70
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.696.366,20
        29.840.350,90
Πρόγραμμα / Έργο : Ύδρευση - Αποχέτευση Δήμου Λαμίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων - Βελτίωση Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Λαμίας 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.800.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   4.710.502,34
        6.510.502,34
Πρόγραμμα / Έργο : Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Δ. Κερκυραίων   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.000.000,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   9.000.000,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   1.540.393,65
        13.540.393,65
Πρόγραμμα / Έργο : Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων δημοτικών διαμερισμάτων Φούρκας, Καλάνδρας, Κασσανδρηνού Δήμου Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής 
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.103.200,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   9.309.600,00
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   994.919,00
        13.407.719,00
Πρόγραμμα / Έργο : Έργα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   1.924.500,00
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   5.764.864,50
        7.689.364,50
Πρόγραμμα / Έργο : Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας   
    1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   3.458.366,40
    2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ   10.360.623,41
    3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ   0,00
        13.818.989,81