ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3726000
Φαξ: 210 3726028
Ε-mail: eyssaap@mnec.gr
Web:  www.mnec.gr, www.ggea.gr, www.hellaskps.gr


Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων
Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3332546
Φαξ: 210 3332731
Ε-mail: scos@mnec.gr
Web:  www.mnec.gr, www.ggea.gr, www.hellaskps.gr


Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)
Διεύθυνση: Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
Τηλ: 210 3319200
Φαξ: 210 3319237
Ε-mail: ops@mnec.gr
Web:  www.mnec.gr/ergorama , www.hellaskps.gr


ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΠΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ &  ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57  Αθήνα
Τηλ: 213 1500400
Φαξ: 213 1500413, 213 1500403
Ε-mail: spa@mnec.gr                                                                        
Webwww.mnec.gr, www.hellaskps.gr

 


ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση: Πιττακού 2 και Περιάνδρου (Πλάκα), 105 58 Αθήνα
Τηλ: 210 3278000
Φαξ: 210 3278028
Ε-mail: epeaek@epeaek.gr   
Web: www.epeaek.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση: Δεληγιώργη 9,  104 37 Αθήνα
Τηλ: 210 5201200
Φαξ: 210 5241311
Ε-mail: eydaek@mou.gr 
Web: www.prosonolotaxos.gr, www.ypakp.gr

 

Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη"
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Διεύθυνση: Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα  
Τηλ: 210 6930150-60-70
Φαξ: 210 6930188
Ε-mail: contact@epoalaa.gr
Web: www.epoalaa.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες"
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 10,  154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ: 210 6797600
Φαξ: 210 6797650
Ε-mail: infosaas@mou.gr 
Web: www.saas.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ  "Ανταγωνιστικότητα"
Υπουργείο Ανάπτυξης
Διεύθυνση: Μεσογείων 56,  115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 7450800-1
Φαξ: 210 7473767
Ε-mail: infoepan@mou.gr
Web: www.antagonistikotita.gov.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου"
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 58,  104 41 Αθήνα
Τηλ: 210 5275100
Φαξ: 210 5275124
Ε-mail: agrotikianaptyxi@mnec.gr  
Web: http://www.agrotikianaptixi.gr 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία"
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση: Ιεροσολύμων 6,  112 52 Αθήνα  
Τηλ: 210 8665631 - 5 
Φαξ: 210 8676161
Ε-mail: infoalieia@mou.gr  
Web: www.alieia.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Περιβάλλον"
Yπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Διεύθυνση: Ιτέας 2 & Ευρυτανίας, 115 23 Αθήνα  
Τηλ: 210 6971700
Φαξ: 210 6920437
Ε-mail: grammateia@epper.minenv.gr
Web: www.epper.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Πολιτισμός"
Υπουργείο Πολιτισμού
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Τηλ: 210 3307601
Φαξ: 210 3307641
Ε-mail: protocol@ma.culture.gr
Web: ep.culture.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Yγεία - Πρόνοια"
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Γ λάδστωνος 1Α , 106 77 Αθήνα
Τηλ: 210 3307140
Φαξ: 210 3307149
Ε-mail: ygpro@mou.gr
Web: www.ygeia-pronoia.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση: Λέκκα 23 - 25, 105 62 Αθήνα
Τηλ: 210 3722400
Φαξ: 210 3722499
E- mail: infodesk@infosoc.gr
Web: www.infosociety.grΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Διεύθυνση: Λοχ. Ορφανουδάκη και Ηλέκτρας, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ:  25310 81289, 25310 82080
Φαξ: 25310 81601
Ε-mail: anmathraki@mou.gr 
Web: www.eydamth.gr               


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκη
Τηλ:  2310 469500
Φαξ: 2310 469501-2
Ε-mail: pepkm@mou.gr 
Web: http://www.pepkm.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ: 24610 53900
Φαξ: 24610 53969
Ε-mail: dytikimakedonia@mou.gr  
Web: http://www.pepdym.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Διεύθυνση: 8ης Μεραρχίας 5-7, 454 45 Ιωάννινα
Τηλ:  26510 83580, 26510 83680, 26510 83780
Φαξ: 26510 83682
Ε-mail: ipiros@mou.gr 
Web: www.peproe.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας
Διεύθυνση: Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Τηλ: 2413 505100
Φαξ: 2410 287408
Ε-mailthessalia@mou.gr
Web: www.thessalia.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ:  26610 80361
Φαξ:  26610 33651
Ε-mailionia@mou.gr
Web: www.pepionia.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση: ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ: 2610 461672
Φαξ: 2610 422978
Ε-maildytikiellada@mou.gr
Web: www.dytikiellada.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση: Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία
Τηλ: 22310 52861
Φαξ: 22310 52864
Ε-mail: stereaellada@mou.gr 
Web: www.stereaellada.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ: 210 9287000
Φαξ: 210 9287001
Ε-mailattiki@mou.gr 
Web: www.pepatt.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Πελοποννήσου
Διεύθυνση: Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ:  2710 234711, 2710 234713
Φαξ: 2710 234714
Ε-mail: peloponnisos@mou.gr 
Web: www.peloponnisos.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση: 1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: 22510 48033
Φαξ: 22510 48034
Ε-mailvorioaigaio@mou.gr
Web: www.pepba.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση: Παντελή Βάρδακα & Σάκη Καραγέωργα, 841 00 Ερμούπολη
Τηλ: 2281360800
Φαξ: 2281360860
Ε-mailnotioaigaio@mou.gr
Web: www.notioaigaio.gr


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης
Διεύθυνση: Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 334431
Φαξ: 2810 335040
Ε-mailkriti@mou.gr
Web: http://www.pepkritis.grΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (ΚΠ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 469600
Φαξ: 2310 469602
Ε-mail: interreg@mou.gr   
Web: www.interreg.gr 


Ειδική Υπηρεσία ΕΠ ΚΠ  Equal
(Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25,  104 36 Αθήνα
Τηλ: 210 5271300
Φαξ: 210 5271322
Ε-mail: equal@mou.gr  
Web: www.equal-greece.gr , www.ypakp.gr


Ειδική Υπηρεσία ΕΠ ΚΠ Urban II
(Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 87,  115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7474400, 210 7474540
Φαξ: 210 7474555
Ε-mail: urbansite@mou.gr 
Web: www.urban.gr 


Ειδική Υπηρεσία ΕΠ ΚΠ  Leader+
(Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 58,  104 41 Αθήνα
Τηλ: 210 5275000
Φαξ: 210 5201129
Ε-mail: leaderplus@mnec.gr    
Web: www.leader-plus.gr ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης  Ταμείου Συνοχής
(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
Διεύθυνση: Νίκης 10, 101 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3377831, 210 3377836
Φαξ: 210 3377865
E- mail: cohesionfund@mnec.gr
Webhttp://www.mnec.gr/tameio_synoxis.aspx

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ειδική Υπηρεσία  Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)                                                                        Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση:  Αγησιλάου 23-25,  104 36 Αθήνα
Τηλ: 210 5271400
Φαξ: 210 5271420
Ε-mail: eysekt@mou.gr
Web: www.esfhellas.grΕιδική Υπηρεσία  Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)                     Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 54-56,  104 41 Αθήνα
Τηλ: 210 5275248
Φαξ: 210 5275270
Ε-mail: n.kontomichos@mnec.gr  


ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, 104 36 Αθήνα
Τηλ: 210 5271100
Φαξ: 210 5271167
Ε-mail: efarmogisekt@mou.gr 
Webwww.ypakp.gr


Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Προγραμμάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ
Υπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Τηλ: 210 3442149
Φαξ: 210 3442153
Ε-mail: eye-ypepth@mou.gr  
Webwww.eye-ypepth.gr


Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ: 210 5275204                 
Φαξ: 210 5275268
Ε-mail:
h.papargiropoulos@mnec.gr   

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΣΔΔΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106 74, Μαρούσι

Τηλ: 210 3393288, 210 3393000

Fax: 210 3393280, 210 3393020

Email: eye@ypesdda.gov.gr, ypesdda@gspa.gr

Web: www.gspa.gr