ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ενημέρωση επί του προσχεδίου του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου "Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του"


Πρακτικά της Ενημερωτικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 3/3/2006

Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής & εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Γ' ΚΠΣ - Κ. Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπ.Οι.Ο.

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης κ. Π. Λειβαδά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του" - Ι. Φίρμπας, Προϊστάμενος Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου "Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του" (2/3/2006)

Μέχρι 9/3/06 μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας επί του αναρτημένου Προσχεδίου Προκήρυξης στο e-mail ": pd@mnec.gr

Πρόσκληση σε ενημέρωση, ενόψει προκήρυξης διαγωνισμού (28/2/2006)