Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας στα ΜΜΕ


 • Τομέας Παρέμβασης:

  Υπηρεσίες (Κοινωνικές, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών)

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

  Κ.Π. EQUAL

 • Περιοχή Υλοποίησης:

  Όλη η Ελλάδα

 • Περίοδος Υλοποίησης:

  1/7/2002 - 30/3/2005

 • Χρηματοδότηση:


  • Προϋπολογισμός:
  • 1.703.008,00 €
  • Δημόσια Δαπάνη:
   100,00 %
  • - Κοινοτική Συμμετοχή:
   25,00 % της Δ.Δ.
   - Εθνική Συμμετοχή: 75,00 % της Δ.Δ.
 • Ταμείο Συγχρηματοδότησης:

  Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο)

 • Φορέας Υλοποίησης:

  Αναπτυξιακή Σύμπραξη DREAM-Δίκτυο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  Υπεύθυνος: Πέτρου Γεώργιος
  Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19
  Τ.Κ.: 412 23
  Πόλη: Λάρισα
  Τηλέφωνο: 2410 554024
  Φάξ: 2410 554028
  E-Mail: dream@dimitra.gr


Φωτογραφίες

Το έργο αφορά στην εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή  δύο Οδηγών με στόχο την ένταξη της πολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας, στην οργάνωση, διοίκηση αλλά και την παραγωγή προγραμμάτων,  των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ως επιχειρήσεων καθώς και την επιμόρφωση των δημοσιογράφων σε θέματα εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων. Οι Οδηγοί σχεδιάστηκαν ως επιχειρησιακά εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας δουλειάς των επαγγελματιών του χώρου των ΜΜΕ και αποκόμισης πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις - ΜΜΕ (αύξηση τηλεθέασης, αύξηση πωλήσεων φύλλων κλπ) .
Ο «ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ»  (EQUALITY AUDIT) απευθύνεται σε Επαγγελματίες του χώρου των ΜΜΕ (δημοσιογράφους, κάμεραμαν, εκδότες) και περιγράφει τρόπους και κανόνες αντικειμενικής, ισότιμης και δίκαιης εκπροσώπησης όλων των κοινωνικών ομάδων στα ΜΜΕ. Ο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»  απευθύνεται σε Επιχειρηματίες του χώρου των ΜΜΕ (ιδιοκτήτες καναλιών, εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών κλπ) και παρουσιάζει τα μεθοδολογικά βήματα για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου προώθησης της διαφορετικότητας  σε επιχειρήσεις ΜΜΕ.
Οι Οδηγοί αποτελούν προϊόν συλλογικής προσπάθειας του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ (νυν Υπουργείου Επικρατείας),ως κεντρικού φορέα για την χάραξη και άσκηση πολιτικής στο χώρο της Ενημέρωσης,  του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, ως αντιπροσωπευτικού φορέα των επαγγελματιών ΜΜΕ καθώς και με την συμβολή τηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων φορέων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Για την εκπόνηση τους συστάθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν και εκπροσώποι των ομάδων που υφίστανται  ρατσιστικά φαινόμενα ( μεταναστών, Ρομ, ομογενών κλπ) , Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με τη διερεύνηση και την προώθηση ζητημάτων των παραπάνω ομάδων ( μεταναστών κλπ), φορείς εκπροσώπησης των μεταναστών, ομογενών και τσιγγάνων, Πανεπιστήμια, μεμονωμένοι δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες των ΜΜΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο . Επίσης αξιοποιήθηκαν σχετικές εμπειρίες διακρατικών συνεργατών από την Ολλανδία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που  συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου σε διακρατικό επίπεδο.
Οι δύο Οδηγοί εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε 6 Μέσα Ενημέρωσης ΜΜΕ που απασχολούν συνολικά περίπου 700 εργαζόμενους και απεστάλησαν προς αξιοποίηση σε 50 εφημερίδες, 35 τηλεοπτικά κανάλια από όλη την Ελλάδα, καθώς και σε 4 Ενώσεις εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Η καινοτομία των Οδηγών εστιάζεται, εκτός από την πρωτοτυπία της δημιουργίας  και της εφαρμογής τους  και στη μεθοδολογία ανάπτυξής τους, καθώς καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια συγκερασμού απόψεων ανθρώπων διαφορετικών επαγγελματικών κατηγοριών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μέσα από τις ομάδες εργασίας των 3 εργαστηρίων που συστάθηκαν για την εκπόνηση τους ως ακολούθως:
Α΄ εργαστήριο: Συγκέντρωση αντιπροσωπευτικών μελών από όλες τις ομάδες που εμπλέκονται σε θέματα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας και ΜΜΕ. Στόχος του Εργαστηρίου η καταγραφή υπάρχοντος υλικού, ο καθορισμός των τελικών παραδοτέων, η σύσταση ομάδων εργασίας, που θα διασφάλιζε τη συμμετοχή δημοσιογράφων και επαγγελματιών του χώρου των ΜΜΕ, του Υπουργείου Τύπου και εκπροσώπων των Επιτροπών Δεοντολογίας, Ιδιοκτητών ΜΜΕ, Μεμονωμένων επαγγελματιών των ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες κλπ), ΜΚΟ και φορέων Υποστήριξης των μεταναστών, Διακρατικών εμπειρογνωμόνων
Β΄ εργαστήριο: Επικέντρωση στους επαγγελματίες των ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, κάμεραμαν κλπ). Συμμετοχή ΜΚΟ και άλλων φορέων εκπροσώπησης ομάδων στόχου, θεσμικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στόχος του Εργαστηρίου η καταγραφή απόψεων, υπαρχουσών κωδικών δεοντολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκέντρωση καλών πρακτικών, συγκέντρωση αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών για θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα ΜΜΕ, καθώς και η καταγραφή προτάσεων για δικαιότερη εκπροσώπηση των ευπαθών κοινωνικά  ομάδων και των μεταναστών.
Γ΄ εργαστήριο: Επικέντρωση στους εργοδότες των ΜΜΕ. Στόχος του Εργαστηρίου η προβολή κινήτρων για ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης για ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, η παράθεση καλών πρακτικών, ο εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την ένταξη της διαφορετικότητας στα ΜΜΕ.
Η διαδικασία εκπόνησης των οδηγών εγκρίθηκε από ειδική επιτροπή που στη συνέχεια πιστοποίησε και την καλή εκτέλεση των δράσης.
Οι παραπάνω οδηγoί αποτελούν  δύο από τα προϊόντα της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης 17 εταίρων με τη διακριτική επωνυμία «DREAM - ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Πληροφορίες για το έργο στη θεματική πύλη www.dream.net.gr και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΚΠ ΕΠ EQUAL: www.equal-greece.gr .

 

 


Eπιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης