>Ιστορικά Στοιχεία

Μ.Ο.Π. ΚΑΙ Α΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1986 -1994)

Β΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1994-1999)


Ιστορικά Στοιχεία

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1986-2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

Μ.Ο.Π.*

(1986-1989)

σε χιλ ECU**

σε τιμές 1986

Α’ Κ.Π.Σ. (1989-1993)

σε χιλ ECU**

σε τιμές 1989

Β’ Κ.Π.Σ. (1994-1999)

σε χιλ ECU**

σε τιμές 1994

Γ’ Κ.Π.Σ. (2000-2006)

σε χιλ ευρώ

σε τιμές 2000

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.101.933

14.342.054

29.721.300

44.363.540

Εθνική Δημόσια Συμμετοχή

695.740

5.802.196

7.069.900

11.126.075

Κοινοτική Συμμετοχή

2.576.000

7.193.241

13.980.000

22.707.000

Ιδιωτική Συμμετοχή

210.193

1.346.617

8.671.400

10.730.465

 

* Τα ΜΟΠ μετά το 1989 ενσωματώθηκαν στο Α’ ΚΠΣ

** 1 ECU = 1 Eυρώ (ισοτιμία της 1/1/1999)

 

Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: