>Δράσεις για τον πολίτη


Δράσεις για τον πολίτη

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αφορά όλους τους πολίτες και όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ απευθύνονται τόσο στον δημόσιο τομέα π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κλπ.

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που είναι αρμόδιοι/ ες  για την υλοποίηση (εκτέλεση) ενός έργου ή προγράμματος ονομάζονται Τελικοί Δικαιούχοι. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις. Ως Τελικοί Αποδέκτες ορίζονται οι επιχειρήσεις ή τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα στα οποία εκχωρούνται οι ενισχύσεις.

 Άμεσα ή Έμμεσα Ωφελούμενοι ενός έργου ή δράσης που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους είναι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, τις ανάγκες των οποίων σκοπεύει να αντιμετωπίσει  κάθε  πρόγραμμα.

Πώς μπορεί ένας ιδιώτης ή μία επιχείρηση να ενημερωθεί για μία πιθανή χρηματοδότηση από τα προγράμματα του ΚΠΣ;

Κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ή μία δράση, ο αρμόδιος φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα ανακοινώνει –συνήθως μέσω του Τύπου με δημόσια προκήρυξη – τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι πιθανοί ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για την μεγαλύτερη διευκόλυνσή του πολίτη στην αναζήτηση δράσεων που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν, δημιουργήσαμε τον δικτυακό τόπο www.info3kps.gr στον οποίο συγκεντρώσαμε όλα τα ανοικτά προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ευθέως ένας ιδιώτης ή μία επιχείρηση. Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον τίτλο και το αντικείμενο του προγράμματος, ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, που θα αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες και που θα υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: