>Διαχείριση
   >Παρακολούθηση

Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου (ΜΔΠ)

Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου (ΤΔΠ)


Παρακολούθηση

 

Μία από τις βασικές διαχειριστικές λειτουργίες είναι η Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Έργων και των Υποέργων που εντάσσονται σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Παρακολούθηση γίνεται σε διαφορετικά επίπεδα, εξάγει συμπεράσματα και κατά συνέπεια παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο:

 

• Έργου / Υποέργου,
• Μέτρου / Υπομέτρου,
• Άξονα Προτεραιότητας,
• Επιχειρησιακού Προγράμματος,
• Κ.Π.Σ. / Κ.Π.

 

Τα πρωτογενή στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση των Έργων και Υποέργων, είναι αυτά που αποτυπώνονται στο Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου (ΜΔΠΥ) και το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργων (ΤΔΠΥ).

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: