>Διαχείριση
   >Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006
      >ΜΟΔ A.E.


Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.)

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ιδρύθηκε το 1996, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να υποστηρίξει την Δημόσια Διοίκηση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ.

 

Η ΜΟΔ υποστηρίζει τους φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν προγράμματα  συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτοντας ανάγκες σε:

4     εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

4     επιλογή, επεξεργασία και συστηματοποίηση μεθόδων

4     μεταφορά τεχνογνωσίας

 

Η ΜΟΔ χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον κόμβο της ΜΟΔ α.ε.

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: