>Διαχείριση
   >Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ

Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ

Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

ΜΟΔ A.E.


Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006

 

Για την αποτελεσματική διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 "περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία", δημιουργήθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα :

·          Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

·          Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

·          Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ

·          Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

·          Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής

·          Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

 

Επιπλέον των ανωτέρω οργάνων, λειτουργεί και ένας υποστηρικτικός φορέας,  η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Η σύνθεση, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και ο τρόπος λειτουργίας αυτών των οργάνων καθορίζονται με το Νόμο 2860/2000 που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

 

Βάσει του παραπάνω Νόμου και των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο των Διατάξεων Εφαρμογής του ΚΠΣ, οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών διαχωρίζονται σαφώς από τις αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής και των Τελικών Δικαιούχων.

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: