>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Αττικής


Π.Ε.Π. Αττικής

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

1.634.545.544 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

1.554.945.544 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.116.641.725 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

438.303.819 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

79.600.000 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια Αττικής είναι η ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της πρωτεύουσας με παράλληλη εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται μέσα από το ΠΕΠ Αττικής στους παρακάτω βασικούς στόχους: απ

·          Διεύρυνση του Διεθνούς Ρόλου της Πρωτεύουσας.

·          Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

·          Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

·          Αναβάθμιση υποδομών και αειφόρος διαχείριση των πόρων στις δυτικές περιοχές, στις υποβαθμισμένες περιοχές και τις λοιπές περιμετρικές ζώνες

·          Αποκατάσταση των επιπτώσεων από τον σεισμό στην Αττική την 7-9-99.

Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 31 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Κατασκευή 2,36 Km οδικού δακτυλίου της Αθήνας

·          Δημιουργία 2 νέων ΧΥΤΑ

·          Κατάρτιση 7.652 ατόμων

·          10 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης

·          Βελτίωση και συμπλήρωση 20 Km εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου.

·          Ενίσχυση 524 μεταποιητικών και τουριστικών ΜΜΕ μέσω του Καν. 70

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 508 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 74,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 59,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 39,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Λεωφόρος Κηφισού Τμήμα από χιλιομετρική θέση 0+700 – 3+060» π/υ 161.115.187 €,

·          «Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής» π/υ 17.159.624 €,

·          «Επισκευή Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών», π/υ 8.655.735 €,

·          Παράλληλα, υλοποιείται κανονικά το έργο «Μετρό Αθήνας – Επέκταση προς Περιστέρι, Σεπόλια – Άγιος Αντώνιος – Περιστέρι – Θηβών (έργα Πολιτικού Μηχανικού)», π/υ 100.000.000 €. 

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: