>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Θεσσαλίας


Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

905.908.987 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

761.414.874 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

571.067.454 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

190.347.420 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

144.494.113 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Στη νέα προγραμματική περίοδο, η Περιφέρεια θέτει  ως στόχο να επιταχύνει τον αναπτυξιακό βηματισμό της, ώστε να διαμορφώσει ένα νέο βιώσιμο τομεακό «μίγμα» ενσωματώνοντας τους σύγχρονους τομείς υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονης οργάνωσης, να αξιοποιήσει την εξειδίκευση των περιοχών της, τις ικανότητες και την συσσωρευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, να δημιουργήσει κρίσιμα μεγέθη κλίμακας και να αξιοποιήσει τις νέες αγορές που διανοίγονται  στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αλλά και της νέας ενδοχώρας που διαμορφώνεται στα Βόρεια σύνορα της Χώρας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν χωρίς να θιγεί η προσπάθεια για την  άρση των ανισοτήτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε τρεις "ειδικούς" τύπους δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια, στην «ολοκληρωμένη» ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και στην «ολοκληρωμένη» αντιμετώπιση ορεινών - απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου στην Περιφέρεια. Οι δράσεις αυτές διαχέονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας και δρουν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις.

Οι γενικοί στόχοι αναλύονται σε κύριους επιχειρησιακούς στόχους που υλοποιούνται μέσα από ένα σύνολο δράσεων και μέτρων (40) που περιλαμβάνονται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

·          Ενίσχυση Παραγωγικού Περιβάλλοντος

·          Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου

·          Ποιότητα Ζωής

·          Αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της Περιφέρειας και ανάδειξη της σε «Κόμβο Δικτύων»

·          Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

·          Εφαρμογή

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Καινοτόμες δράσεις εκσυγχρονισμού σε 180 ΜΜΕ

·          Εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων : 700 κλίνες Γ’ κατηγορίας και άνω

·          Εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων: 3.500 κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων

·          Εκσυγχρονισμός 100 τουριστικών ΜΜΕ

·          880 Σχέδια Βελτίωσης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις:

·          Κατασκευή 5 αλιευτικών καταφυγίων

·          Κατασκευή φραγμάτων συνολικού επιπλέον όγκου 600.000 m3

·          Κατασκευή 10 Km και βελτίωση 140Km επαρχιακού δικτύου

·          Κατασκευή νέων 50 Km δασικής οδοποιίας

·          7 Ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης (OΠΑΑΧ)

·          (3 νέες Υποδομές Πρόνοιας)

·          Υποδομές Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης (νέες δομές): 21

·          Κατασκευή 1 ΧΥΤΑ

·          Κατασκευή 1 νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

·          6 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης

·          10 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

·          Κατασκευή / βελτίωση 29 Km διαπεριφερειακών οδικών αξόνων

·          Κατασκευή / βελτίωση 51 Km διανομαρχιακών οδικών αξόνων

·          Βελτιώσεις σε 3 σημαντικούς λιμένες

·          Νέες παρακάμψεις αστικών κέντρων συνολικού μήκους 20 Km

·          2.530 καταρτιζόμενοι

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 592 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 75,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 49,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 25,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα για την Περιφέρεια, όπως:

·          «Φράγμα Λογγα Νομού Τρικάλων (ολοκλήρωση εργασιών)», π/υ 1.501.903 €,

·          «Ολοκλήρωση φράγματος Παναγιώτικο», π/υ 2.776.780 €,

·          «Ταμιευτήρας Πλατυκάμπου», π/υ 2.900.000 €,

·          «Ύδρευση Δήμου Παλαμά», π/υ 1.965.725 €,

·          «Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννούλης», π/υ 1.969.016 €,

·          «Ανέγερση 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας», π/υ 1.481.139 €,

·          «Κατασκευή Γέφυρας Γόννων», π/υ 1.614.087 €,

·          «Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (β΄ φάση)», π/υ 1.692.417 €

·          «Επέκταση κεντρικού Μώλου Λιμένα Σκιάθου», π/υ 1.467.350 €

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: