>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Ηπείρου


Π.Ε.Π. Ηπείρου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

736.185.837 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :    

638.891.210 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

443.918.408 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

194.972.802 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

97.294.627 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του ΠΕΠ είναι η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θέση της Περιφέρειας, αλλά και ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος της για έξοδο από την απομόνωση. Ειδικότερα το ΠΕΠ στοχεύει:

·          στην αξιοποίηση μεγάλων έργων μεταφορών που θα καθιστούν την Περιφέρεια Δυτική Πύλη για τη Β. Ελλάδα,

·          στην ενεργοποίηση των Ιωαννίνων και των υπόλοιπων αστικών κέντρων ως περιφερειακών – διακρατικών κέντρων ανάπτυξης,

·          στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος,

·          στην ενθάρρυνση της δημιουργίας, εισαγωγής και αξιοποίησης καινοτομικών δράσεων,

·          στην εναρμόνιση των παρεμβάσεων στην Κοινοτική Νομοθεσία αναφορικά με το περιβάλλον και

·          στην εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας αναλύεται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και υλοποιείται με 30 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Κατασκευή – βελτίωση περίπου 14 Km τμημάτων εθνικής οδοποιίας, 6,7 Km διαπεριφερειακής οδοποιίας, 9,5 Km αστικών οδών, 270 Km αγροτικής και επαρχιακής οδοποιίας 

·          Κατασκευή τμημάτων της Εγνατίας οδού μήκους περίπου 9 Km

·          Χρηματοδότηση περίπου 120 επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών ΜΜΕ και 110 τουριστικών ΜΜΕ.

·          Κατασκευή - αντικατάσταση 260 Km δικτύου ύδρευσης

·          Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής υποδομής: με δράσεις κατασκευής ΧΥΤΑ (3), δράσεις αναπλάσεων (39), δράσεις πολεοδομικού σχεδιασμού (6) και δράσεις επεμβάσεων σε βιότοπους (4).

·          Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υποδομών υγείας (12), υποδομών πρόνοιας (8) και υποδομών κοινωνικής μέριμνας (97).

·          Ανάδειξη και συντήρηση 45 μνημείων

·          Υποστηρικτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού.

·          Ενίσχυση 250 γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 45 κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων και 10 ιδιωτικών δασών

·          Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων σε 48,000 στρ.

·          12 παρεμβάσεις σε β΄ βάθμια και γ΄βάθμια εκπαίδευση

·          Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων περίπου 2.030 ατόμων.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 530 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 67,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 44,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 17,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :

·          «Βελτίωση -ανακαίνιση τμήματος Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου», π/υ 2.934.703€

·          «Τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου», π/υ 2.276.184 €

·          «Βελτίωση - ανακαίνιση τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας», π/υ 3.050.000€

·          «Ανέγερση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην περιοχή Κιάφας», π/υ 2.934.703€

·          «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων», π/υ 2.259.721€

·          «Μουσείο Άρτας», π/υ 5.570.066€

·          «Στερέωση, αποκατάσταση και μετατροπή του κτιρίου ΣΟΥΦΑΡΙ ΡΕΡΑΙ σε χώρο στέγασης και λειτουργίας των γενικών αρχείων του κράτους νόμου Ιωαννίνων», π/υ 5.135.000€

·          «Αρδευτικό έργο Ελαίας Φοινικίου Φιλιατών ν. Θεσπρωτίας», π/υ 8.900.000€

·          «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 36ης επαρχιακής οδού Άρματα - Δίστρατο», π/υ 3.521.643€

·          «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση οδού από 25η επαρχιακή οδό μέχρι Λαϊστα», π/υ 4.290.000€

·          «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 45ης επαρχιακής οδού τμήμα Λεπτοκαρυά-Δόλιανη», π/υ 3.250.000€

·          «Σχολικό κέντρο Πλαταριάς», π/υ 1.614.087€

·          «Ανέγερση και πλήρης εξοπλισμός κτιριακού συγκροτήματος ΕΛΕΠΑΠ», π/υ 3.400.000€

·          «Μετσόβιο κέντρο διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του ΕΜΠ για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος  και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών», π/υ 2.273.387€

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Ε.Π.

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: