>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας


Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

595.986.426 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

520.239.265 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

390.179.449 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

130.059.816 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

75.747.161 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2000-2006  είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας δυναμικής Περιφέρειας, που θα αξιοποιεί τα φυσικά της αποθέματα και τη θέση της στα Δυτικά Βαλκάνια, για να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό παραγωγικό περιβάλλον και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο γενικός αυτός στόχος αναλύεται σε κύριους στρατηγικούς στόχους που  επιτυγχάνονται μέσα από ένα σύνολο δράσεων και Μέτρων (36) και περιλαμβάνονται στους ακόλουθους 7 Άξονες Προτεραιότητας:

·          Διεύρυνση ευκαιριών Απασχόλησης-Μείωση της Ανεργίας.

·          Αξιοποίηση Διευρωπαϊκών Δικτύων από τα Αστικά και Παραγωγικά Κέντρα της Περιφέρειας.

·          Ενίσχυση  αστικών  περιοχών.

·          Αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας-Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

·          Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου.

·          Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και παραλίμνιων περιοχών.

·          Τεχνική Βοήθεια.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδρομου:28 Km

·          Βελτίωση επαγγελματικών προσόντων 3.100 ανέργων

·          Ενίσχυση 600 γεωργικών εκμεταλλεύσεων

·          Κατασκευή – βελτίωση 135 Km υδρευτικού δικτύου

·          Κατασκευή – βελτίωση 5 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 345 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 65,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 49,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 27,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Ανακαίνιση Σιδηροδρομικής Γραμμής ΣΣ Αμυνταίου – ΣΣ Κοζάνης», π/υ 25.000.000 €

·          «Ύδρευση Δεσκάτης», π/υ 4.575.201 €

·          «Λειτουργική ολοκλήρωση τμημάτων κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού – Τμήμα Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό» π/υ 36.683.785 €

·          «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων – Προμήθεια εξοπλισμού – Μηχανική αποκομιδή» π/υ 1.379.310 €.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: