>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας


Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

   1.547.197.156 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

   1.255.662.491 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

937.167.219 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

318.495.272 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

291.534.665 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός στρατηγικός στόχος εκφράζεται με:

α)   την αξιοποίηση της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την παραευξείνια ζώνη και το θαλάσσιο ορίζοντα – και της συγκυρίας που διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην περιοχή

β)   την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία εκείνων των κοινωνικών συνθηκών που υπόσχονται ισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο ίσων ευκαιριών και αναβαθμισμένου περιβάλλοντος χώρου με μακρόχρονες προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης και

γ)   την εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για το περιβάλλον.

 

Ο γενικός στρατηγικός στόχος αναλύεται σε έξι (6) άξονες προτεραιότητας:

·          Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

·          Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

·          Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

·          Αγροτική ανάπτυξη.

·          Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες.

·          Ανάπτυξη ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών/ προβληματικών περιοχών.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας και σε 42 Μέτρα.

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

·          100 στρέμματα υποδομών για τη χωροθέτηση επιχειρηματικών/ ερευνητικών δραστηριοτήτων.

·          Ενίσχυση 610 επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας.

·          Αποκατάσταση 95 χώρων ημιελεγχόμενης και ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

·          Ολοκλήρωση 6 τουλάχιστον συστημάτων υποδομών ύδρευσης και επεξεργασίας νερού.

·          Ολοκλήρωση 7 τουλάχιστον Δικτύων Αποχέτευσης και 10 μονάδων Επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

·          Αποκατάσταση/ συντήρηση 37.000 m2 χώρων κτιρίων στις Ιερές Μονές.

·          Αναβάθμιση / κατασκευή 50 Km Εθνικής οδοποιίας.

·          Κατασκευή ή βελτίωση 360 Km επαρχιακού οδικού δικτύου.

·          Αναβάθμιση 11 Γενικών Νοσοκομείων.

·          4.761 εκσυγχρονιζόμενες νοσοκομειακές κλίνες.

·          Δημιουργία 115 σχολικών βιβλιοθηκών και εργαστηρίων, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

·          Δημιουργία 3.600 στρεμμάτων οργανωμένων βιομηχανικών χώρων υποδομών. 

·          95 επενδύσεις εκσυγχρονισμού τουριστικών επιχειρήσεων. 

·          Αναδιοργάνωση 1.990 εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.

·          Εγγειοβελτιωτικά έργα σε 320.000 στρέμματα.

·          Μετεγκατάσταση 140 οχλουσών κτηνοτροφικών μονάδων.

·          Παρεμβάσεις προστασίας και αειφορικής διαχείρισης σε δάση για 2.000.000 στρ.

·          Υλοποίηση 323 Προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζόμενων.

·          21 ολοκληρωμένα προγράμματα στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 663 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 73,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 43,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 25,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Διαμόρφωση του ιστορικού χώρου, αναστήλωση και αποκατάσταση του μνημειακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Γουμένισσας» π/υ 1,1 εκατ. ευρώ,

·          «Βελτίωση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Κιλκίς - Ευκαρπία» π/υ 2,8 εκατ. ευρώ,

·          «Βελτίωση Οδικού Άξονα Ν. Πέτρας- Δραβίσκου και κατασκευή γέφυρας Αγγίτη» π/υ 2,3 εκατ. ευρώ,

·          «Βελτίωση δρόμου Γιαννιτσά – Αραβισσός – Μάνδαλο – Πρ. Ηλείας – Μαυροβούνι» π/υ 1,3 εκατ. ευρώ,

·          « Δυτική παράκαμψη Βέροιας» π/υ 2,1 εκατ. ευρώ.

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: