>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου


Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

581.927.766 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

521.927.766 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

390.121.530 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

131.806.236 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

60.000.000 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Η Αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, λαμβανομένων υπόψη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της, προσδιορίζει τους βασικούς τομείς παρέμβασης ως εξής:

·          Προστασία και αξιοποίηση του Περιβάλλοντος

·          Άρση της απομόνωσης – Ενίσχυση του Συστήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών

·          Τουρισμός

·          Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας

·          Ανάπτυξη της υπαίθρου

·          Αστική Ανάπτυξη – Δυναμικά Νησιωτικά Κέντρα

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 34 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          20 Km βελτιώσεων εθνικού δικτύου,

·          Κατασκευή 50 Km νέου επαρχιακού – δημοτικού δικτύου

·          Δημιουργία 1 νέου λιμανιού

·          165 νέες σχολικές αίθουσες

·          8 νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

·          Κατασκευή 2 ΧΥΤΑ

·          Κατασκευή 1 νέου νοσοκομείου

·          Δημιουργία δικτύου 5 καταφυγίων – αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών

·          Εκσυγχρονισμός 10 μεσαίων τουριστικών μονάδων

·          Εκσυγχρονισμός 150 μικρών τουριστικών μονάδων

·          Ενίσχυση 50 ΜΜΕ (μέτρο 4.3)

·          150 ενισχυόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις

·          Αξιοποίηση 5 υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών

·          250 προγράμματα κατάρτισης

·          Αριθμός καταρτιζόμενων 3.000 άτομα

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 378 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 68,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 43,4% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 23% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα όπως :

·          «Λιμάνι Καρδάμαινας στην Κω», π/υ 2,2 εκατ.

·          «Γυμνάσιο Αφάντου Ρόδου», π/υ 3,8 εκατ. €

·          «Γυμνάσιο Ιαλυσσού», π/υ 3,1 εκατ. €

·          «Λύκειο Νάξου», π/υ 2,1 εκατ. €

·          «Κέντρο επισκευής και διαχείμασης σκαφών», π/υ 5,2 εκατ.

 

ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται έργα όπως:

·          «Λιμάνι Καλύμνου», π/υ 7,3 εκατ.

·          «Βιολογικός Καθαρισμός Λέρου», π/υ 2,7 εκατ. €

·          «Μαρίνα Σύρου», π/υ 4 εκατ.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: