>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου


Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

539.784.471 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

492.882.289 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

369.661.715 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

123.220.574 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

46.902.182 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περιφέρεια προσδιορίζει ως Γενικό Αναπτυξιακό Στόχο τον εξής:

«Άρση της γεωγραφικής απομόνωσης, της φθίνουσας πληθυσμιακής εξέλιξης και της οικονομικής υστέρησης που έχει προκληθεί από τον παραμεθόριο νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας».

Ο γενικός αυτός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται στους εξής στρατηγικούς στόχους:

·          Την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της περιθωριοποίησης της Νησιωτικής Οικονομίας, με την αξιοποίηση της Τεχνολογίας και των τοπικών πλεονεκτημάτων.

·          Την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού-αναψυχής.

·          Τη διαφοροποίηση της Νησιωτικής Οικονομίας από την αποκλειστική εκμετάλλευση του Τουρισμού.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας και σε 31 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          100 Km (αναβάθμιση και νέα χάραξη) επαρχιακής - διακοινοτικής οδοποιίας

·          6 παρεμβάσεις σε κύρια λιμάνια της Περιφέρειας

·          3 νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

·          1 νέος ΧΥΤΑ

·          Αναβάθμιση / επέκταση 3 νομαρχιακών νοσοκομείων

·          72 παρεμβάσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

·          5 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε αστικές και ημιαστικές περιοχές

·          Ενίσχυση 100 τουριστικών επιχειρήσεων

·          Ενίσχυση 129 μεταποιητικών επιχειρήσεων

·          4 σταθμοί τηλεϊατρικής σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας

·          550 επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

·          Κατασκευαζόμενη χωρητικότητα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές): 2 εκατ. m3

·          4 Ζώνες Παρέμβασης ΟΠΑΑΧ

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 231 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 75,4% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 37,3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 19,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Παράκαμψη Πόλης Χίου», π/υ 3,4 εκατ. €

·          «Διαμόρφωση κτιρίων υποδοχής επιβατών στο Λιμάνι Χίου», π/υ 1 εκατ. €

·          «Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου», π/υ 6,16 εκατ. €

·          «Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας», π/υ 1,9 εκατ. €

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: