>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Πελοποννήσου


Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

728.441.677 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

620.038.599 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

465.028.950 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

155.009.649 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

108.403.078 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας είναι η μείωση της αναπτυξιακής υστέρησης της ενδοχώρας και των απομακρυσμένων περιοχών της από τα αστικά και ημιαστικά της κέντρα, αλλά και την πρωτεύουσα της Χώρας, σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια της, τόσο προς την υπόλοιπη χώρα και δη προς τα μητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), όσο και προς το Νότο του εξωτερικού με «γέφυρα» την Κρήτη.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 6 άξονες προτεραιότητας με 34 μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Αναβάθμιση υποδομών λιμένων: σε  4 από τα κύρια εμπορικά και τουριστικά λιμάνια της Περιφέρειας

·          Αριθμός ΜΜΕ (υφιστάμενων και νέων) που ενισχύονται:  (250+200) (Καν. 70)

·          Βελτίωση / κατασκευή 2 ΧΥΤΑ (άξονας 2)

·          Βελτίωση / κατασκευή 5 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (άξονας 2)

·          Κατασκευή 3 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (άξονας 4)

·          320 Km αγωγού δικτύων άρδευσης που κατασκευάζονται /βελτιώνονται

·          Ενίσχυση επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις: 570 Σχέδια Βελτίωσης

·          190 νέες κύριες αίθουσες διδασκαλίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·          Κατασκευή ή αναβάθμιση ορεινού και ημιορεινού οδικού δικτύου: 80 Km

·          Αριθμός τουριστικών κλινών που δημιουργούνται / βελτιώνονται : 5.250

·          Αριθμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης : 6

·          Αριθμός καταρτιζομένων ανέργων : 1.500

·          Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης : 5

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 372 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 73,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 44,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 20,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

·          «Βελτίωση - κατασκευή του τμήματος από πέρας παράκαμψης Δαφνιού μέχρι τη χιλιομετρική θέση 9+200 της Εθνικής Οδού Χανιά - Κροκεές – Μονεμβάσια», π/υ 5.928.100€

·          «Βελτίωση οδού "Κιάτο - Σούλι - Γκούρα - Δερβένι" τμήμα Σούλι-Θέκριζα και Καρτέρι-Λαύκα», π/υ 5.898.899 €

·          «Λιμάνι Νεάπολης Βοιών», π/υ 2.000.000 €

·          «Υποδομές ύδρευσης δήμου Μελιγαλά», π/υ 1.031.979 €

·          «Αρδευτικό Γραμμούσας», π/υ 2.289.068 €

·          «Προστασία παραλίμνιας δασικής περιοχής Λάδωνα με τη βελτίωση - ασφαλτόστρωση της αγροδασικής οδού "Περδικονέρι - Αγία Μαρίνα - Φτεριά"», π/υ 1.300.500 €

·          «Βελτίωση λιμενίσκου Αγίου Ανδρέα», π/υ 1.175.000 €

·          «Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο Γυμνάσιο Ασκληπιείου», π/υ 807.043 €

·          «Ύδρευση δήμου Σαρωνικού», π/υ 733.676 €

·          «Ανάδειξη / αξιοποίηση ακροπόλεως αρχαίας Τίρυνθας και περιβάλλοντος χώρου», π/υ 3.140.132 €

·          «Επέκταση, αναδιαρύθμιση, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Άργους», π/υ 8.658.856 €

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: