>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης


Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

1.155.643.599 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

1.014.660.278 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

760.995.208 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

253.665.070 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

140.983.321 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης την περίοδο 2000-2006 τίθεται «η θετική πληθυσμιακή εξέλιξη με έμφαση στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση παλιννοστούντων και μεταναστών που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση της οικονομικής δυναμικής και στην διάχυση της ευημερίας».

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται στους εξής κύριους στρατηγικούς στόχους:

·          Διαμόρφωση σύγχρονης αυτοδύναμης οικονομίας & ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.

·          Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας.

·          Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος & του ορυκτού πλούτου.

·          Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 36 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Ενίσχυση 900 επενδυτικών σχεδίων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης

·          Αναπλάσεις σε 50 οικιστικά σύνολα αγροτικού χώρου

·          Κατασκευή φραγμάτων όγκου σώματος 3.000.000 m3

·          Κατασκευή 80 Km αγροτικών δρόμων

·          Κατασκευή 40 Km Νέου Εθνικού Οδικού δικτύου

·          Κατασκευή 40.000 m2 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης            

·          Κατασκευή 22.540 m2 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ

·          300 Km αγωγών δικτύου ύδρευσης & 40 Km αγωγών δικτύου αποχέτευσης

·          Κατασκευή 2 νέων βιολογικών καθαρισμών

·          1 σύστημα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων

·          Βελτίωση 4 αλιευτικών καταφυγίων

·          Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε 250.000 στρέμματα και παρεμβάσεις για αντιδιαβρωτική προστασία και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων σε 75.000 στρέμματα.

·          Ολοκλήρωση – εκσυγχρονισμός υποδομών σε 2 ΒΙΠΕ

·          Ενίσχυση 50 επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό

·          Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε 6 αστικές περιοχές

·          Παροχή 300 νέων νοσοκομειακών κλινών

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

 

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 795 έργα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 74,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 45,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 25,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :

·          «Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Αβδήρων», π/υ 1.582.921 €,

·          «Υπερύψωση – ενίσχυση και έργα προστασίας στα αντιπλημμυρικά αναχώματα Πυθίου, Αμορίου – Λαβάρων, Πετάλου-Πέπλου Ν. Έβρου», π/υ 1.915.584 €

·          «Αξιοποίηση Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού», π/υ 1.086.369 €,

·          «Εξοπλισμός κτιρίων Ι και ΙΙ της Nομικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη (Α΄ φάση –έπιπλα)», π/υ 1.123.330€,

·          «Αγωγός μεταφοράς – αντλιοστάσιο λυμάτων Δράμας» π/υ 3.347.769 €,

·          «Βελτίωση τμήματος της αρ.3 επαρχιακής οδού από Ξάνθη ως Μαγικό», π/υ 3.139.988 €

·          «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κενταύρου», π/υ 1.025.637 €.

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: