>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Πολιτισμός'


Ε.Π. 'Πολιτισμός'

 Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

675.400.000 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

675.400.000 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

473.585.027 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

201.814.973 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

0 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

·          Ισόρροπη διαρθρωτική παρέμβαση στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.

·          Άρση περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε περιφέρειας.

 

Το ΕΠ Πολιτισμός διαρθρώνεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας:

Προτεραιότητα1: Προστασία και ανάδειξη Πολιτιστικής κληρονομιάς

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η αναβάθμιση της υποδομής των Μουσείων και η βελτίωση των προσφερομένων από αυτά υπηρεσιών, καθώς και η προστασία και ανάδειξη Μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων.

Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη Σύγχρονου Πολιτισμού

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η ενίσχυση των υποδομών του Σύγχρονου Πολιτισμού και η ανάπτυξη και προώθηση μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων.

Προτεραιότητα 3: Τεχνική Βοήθεια

Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την χρηματοοικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος και του τομέα του Πολιτισμού γενικότερα.

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Επιφάνεια υφιστάμενων Μουσείων που εκσυγχρονίζονται ή νέων Μουσείων που κατασκευάζονται: 90.000m2

·          Επιφάνεια υφιστάμενων πολιτιστικών κτιρίων που εκσυγχρονίζονται ή νέων που κατασκευάζονται: 40.000 m2

·          Ολοκλήρωση Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, νέα κτίρια συνολικού εμβαδού 9.000m2

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 93 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 93,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 58,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 34% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ.

 

Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης (π/υ 85 Μ€) εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2004 στο ΕΠ Πολιτισμός και έχει ήδη αποσταλεί η Αίτηση Μεγάλου έργου στην ΕΕ για έγκριση.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :   

·          Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη

·          Έκθεση Μουσείου Μυκηνών

·          Μελέτη κατασκευή νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας και του κτιρίου ΣΠΑΠ.

·          Διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Ακρόπολης

·          Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Εμπορίου Χίου

·          Ανάδειξη μνημείων Ασκληπιείου Επιδαύρου

·          Αποκατάσταση Μεσαιωνικών Μνημείων Ρόδου

·          Αποκατάσταση Μεσαιωνικών Οχυρώσεων πόλης Ρόδου

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Ε.Π.

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: