>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες'


Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.937.600.380 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.937.600.380 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.468.752.690 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

1.468.847.690 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

0 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Σιδηρόδρομοι: Η στρατηγική ανάπτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών περιλαμβάνει ως μέσα για την υλοποίηση της το Ταμείο Συνοχής, τα ΠΕΠ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσ/νίκης – Ειδομένης - Προμαχώνα της χώρας και η σύνδεση του με τους βασικότερους λιμένες της χώρας (Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) και το σιδηροδρομικό δίκτυο της υπόλοιπης Ευρώπης.

Στόχος του ΕΠ ΣΑΑΣ, είναι αφενός ο εκσυγχρονισμός του ΟΣΕ και η μετεξέλιξή του σε μία σύγχρονη και βιώσιμη επιχείρηση ικανή να ανταποκριθεί στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς των μεταφορών και αφετέρου ο εκσυγχρονισμός τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Ειδομένη σε άξονα υψηλών ταχυτήτων.

 

Αστικές Συγκοινωνίες:

·          Η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

·          Η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω του ανασχεδιασμού του δικτύου των αστικών μεταφορών και της  υλοποίησης των σχετικών υποδομών. Ο ανασχεδιασμός στοχεύει στην διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στον αστικό χώρο.

 

Αεροπορικές μεταφορές: Η βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε και με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της αναβάθμισης επιλεγμένων αεροδρομίων πρωταρχικής σημασίας:  

·          του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

·          του αεροδρομίου Ηρακλείου.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          105 νέοι Σταθμοί για κρατήσεις εισιτηρίων μέσω MIS.

·          Ολοκλήρωση κατασκευής 369 Km διπλής σηματοδοτούμενης, ηλεκτροκινούμενης και  τηλεδιοικούμενης σιδηροδρομικής γραμμής.

·          Κατασκευή 32 Km διπλής σηματοδοτούμενης, ηλεκτροκινούμενης και τηλεδιοικούμενης σιδηροδρομικής γραμμής (προαστιακός σιδηρόδρομος).

·          Κατασκευή του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών

·          24 Km γραμμής ΤΡΑΜ

·          Αναβάθμιση 22 σταθμών ΗΣΑΠ

·          600 νέα λεωφορεία ΟΑΣΑ

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 60 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 64% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 44,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 29,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ ΣΑΑΣ.

·          Στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) -Α/Δ Σπάτων» έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της υποδομής στο τμήμα ΣΚΑ- Α/Δ Σπάτων ενώ συνεχίζονται οι εργασίες εντός του ΣΚΑ. Επίσης το υποέργο για την κατασκευή της επιδομής, σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ήδη λειτουργεί το τμήμα που συνδέει την Αθήνα (σταθμό Λαρίσης ) με το αεροδρόμιο.

·          Το έργο «Κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης σύγχρονου τροχιόδρομου στην μείζονα περιοχή της Αθήνας»  με π/υ 312.2654.346 ευρώ, έχει ήδη αποδοθεί στο κοινό και αναμένονται υπολειπόμενες εργασίες και πιστοποιήσεις ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως.

·          Επίσης ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των έργων αναβάθμισης σε 21 από σύνολο 22 σταθμών του ΗΣΑΠ. Ο συνολικός π/υ του έργου είναι 86.831.607 ευρώ (για 22 σταθμούς).

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: