>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη'


Ε.Π. 'Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :   

9.922.734.166 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

6.489.354.503 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

3.369.500.470 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

3.119.854.033 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

3.433.379.663 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βελτίωση της βασικής υποδομής μεταφορών (οδικών και θαλάσσιων) όλης της χώρας, την αστική ανάπτυξη σε μεγάλες πόλεις της χώρας και την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα:

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι:

·          Η βελτίωση των στρατηγικών συνδέσεων της χώρας με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της βελτίωσης των κύριων οδικών αξόνων, κυρίως του άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και της Εγνατίας Οδού, που έχουν ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Δρόμων (Trans-European Transport Network) και στους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους (Pan-European Corridors).

·          Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα – κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης λειτουργικών τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Εγνατίας καθώς και των διασυνδέσεών τους με κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες.

·          Η προώθηση ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ, καθώς και η βελτίωση των οδικών μεταφορών και της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι:

·          Η συμβολή στην επίτευξη ενός δικτύου λιμένων που θα συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών, καθώς και άλλων ηπειρωτικών περιφερειών της χώρας.

·          Η βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που ξεκίνησε με το Β΄ΚΠΣ.

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα της αστικής ανάπτυξης είναι:

·          Η ολοκλήρωση των έργων του Β΄ΚΠΣ και η περαιτέρω συνέχιση της επιτυχούς επέκτασης του Μετρό της Αθήνας που ξεκίνησε στο Β΄ΚΠΣ, καθώς και η προώθηση των ενεργειών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αποσυμφόρηση, τη μείωση της ρύπανσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης.

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας είναι:

·          Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο μέσω βελτιώσεων των τεχνικών χαρακτηριστικών, επαρκούς και αποτελεσματικής αστυνόμευσης, καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης / προειδοποίησης  των χρηστών του δικτύου.

·          Ο εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό και η σύγχρονη οργάνωση των αρμόδιων αρχών και φορέων, για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων (κυρίως οδικών), την αστυνόμευση των αυτοκινητοδρόμων και την ενημέρωση των χρηστών των δικτύων

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του ΕΠ ΟΑΛΑΑ είναι τα ακόλουθα :

·          Κατασκευή, αναβάθμιση - ολοκλήρωση 388 χλμ. αυτοκινητοδρόμων Α’ Προτεραιότητας (που περιλαμβάνουν τμήματα του ΠΑΘΕ, της Εγνατίας Οδού, του Περιφερειακού Δακτυλίου της Αττικής και τη Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου).

·          Κατασκευή, αναβάθμιση - ολοκλήρωση 98 χλμ. αυτοκινητοδρόμων Β’ Προτεραιότητας (που περιλαμβάνουν τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, των κάθετων αξόνων Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας οδού καθώς και νησιωτικών οδικών αξόνων)

·          Κατασκευή νέων γραμμών του μετρό Αθηνών συνολικού μήκους περίπου 13 χλμ., 10 νέων σταθμών μετρό και 7 σταθμών μετεπιβίβασης, καθώς και η αγορά 17 συρμών.

·          Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και ανάπτυξη σε τουλάχιστον 6 λιμάνια της χώρας.

·          Επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), για να καλύψει τμήμα του Αιγαίου Πελάγους.

·          Προμήθειες: ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων, πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, πυροσβεστικών πλοίων.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 41 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 69,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 56% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 40,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως ο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» π/υ 1.600 εκατ. ευρώ, η «Ολοκλήρωση τμημάτων του ΠΑΘΕ του ΚΠΣ ΙΙ» π/υ 446 εκατ. ευρώ, η «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» π/υ 414 εκατ. ευρώ, η «Ολοκλήρωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού του ΚΠΣ ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη» π/υ 714 εκατ. ευρώ, η «Λεωφόρος Κηφισού» π/υ 170 εκατ. ευρώ.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: