>Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   >Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
      >Κανονισμοί
         >Κανονισμοί για το Ταμείο Συνοχής


Κανονισμοί για το Ταμείο Συνοχής

Ο Κανονισμός ( E Κ ) αριθ. 1164/94 που ιδρύει το Ταμείο Συνοχής προβλέπει το πλαίσιο για την εφαρμογή του. Ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε στη συνέχεια από τους Κανονισμούς ( E Κ ) αριθ. 1264/99 και ( E Κ ) αριθ. 1265/99

 

Οικονομικός έλεγχος και διορθώσεις - ΚΑΝ 1386/2002

 

Επιλεξιμότητα – ΚΑΝ 16/2003

 

Δημοσιότητα - ΚΑΝ 621/2004

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: