>Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   >Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
      >Οδηγοί


Οδηγοί

 • Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006
 • Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006
 • Οδηγός για Σχέδια και Έγγραφα Προγραμματισμού στο Πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων
 • Οδηγοί Διαδικασιών Ωρίμανσης Τεχνικών Έργων
 • Θέματα κρατικών ενισχύσεων - Ημερίδα με Γ.Δ. Ανταγωνισμού
 • ΚΠΣ 2000-2006: Κρατικές Ενισχύσεις
 •  ΝΕΑ

  25 Φεβρουαρίου, 2009
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


  10 Φεβρουαρίου, 2009
  Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


  26 Ιανουαρίου, 2009
  Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


  15 Ιανουαρίου, 2009
  Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


  2 Ιανουαρίου, 2009
  Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


  Δείτε όλα τα νέα

    Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

   ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

  Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

  10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

  Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

  Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

  Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

  Ενταγμένα Έργα ανά: