>Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   >Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
      >Πρότυπα Έντυπα (ΤΔΕ, ΜΔΠ, ΤΔΠ κλπ)


Πρότυπα Έντυπα (ΤΔΕ, ΜΔΠ, ΤΔΠ κλπ)

 • Έντυπο ΤΔΕ Υποδομών

 • Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΕ Υποδομών

 • Έντυπο ΤΔΕ Επενδύσεων & Ενισχύσεων

 • Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΕ Επενδύσεων & Ενισχύσεων

 • Έντυπο ΤΔΕ ΕΚΤ

 • Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΕ ΕΚΤ

 • Έντυπο ΜΔΠ

 • Οδηγίες συμπλήρωσης ΜΔΠ

 • Έντυπο ΤΔΠ

 • Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠ

 • Αίτηση Συνδρομής Ταμείου Συνοχής
 •  ΝΕΑ

  25 Φεβρουαρίου, 2009
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


  10 Φεβρουαρίου, 2009
  Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


  26 Ιανουαρίου, 2009
  Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


  15 Ιανουαρίου, 2009
  Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


  2 Ιανουαρίου, 2009
  Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


  Δείτε όλα τα νέα

    Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

   ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

  Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

  10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

  Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

  Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

  Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

  Ενταγμένα Έργα ανά: