>Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
   >Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
      >Εγκύκλιοι


Εγκύκλιοι

1η Εγκύκλιος για το Συνοπτικό Σχέδιο Ανάπτυξης

2η Εγκύκλιος για το Συνοπτικό Σχέδιο Ανάπτυξης

3η Εγκύκλιος για το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

4η Εγκύκλιος για το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

5η Εγκύκλιος για το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

6η Εγκύκλιος, περί εφαρμογής Γ΄ ΚΠΣ

Τελικό Σχέδιο Εγκυκλίου για τις Διαδικασίες Ενταξης Πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000-2006

Οδηγίες για τις διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που έχουν ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ

Εγκύκλιος για τη δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΚΠΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2006

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: