Προγράμματα 2000-2006  //  Δράσεις για τον πολίτη και την επιχείρηση  //


 

Δράσεις για τον πολίτη και την επιχείρηση


Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αφορά όλους τους πολίτες και όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ συγχρηματοδοτούν τόσο έργα του δημόσιου τομέα - όπως η ανάπτυξη υποδομών και η βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη – όσο και δράσεις που αφορούν άμεσα ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

§          Αν θέλετε να μάθετε ποιες ευκαιρίες παρέχει άμεσα στους πολίτες το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-2006, οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες αλλά και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, μέσω όλων των Υπουργείων και Περιφερειών της χώρας, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε το www.info3kps.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε προκηρύξεις για προγράμματα που αφορούν ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων, προγράμματα κατάρτισης, προγράμματα προώθησης στην απασχόληση καθώς και δράσεις κοινωνικής υποστήριξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και πολλαπλά κριτήρια και στα αποτελέσματα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το αντικείμενο του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό και πού πρέπει να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής.

§          Αν θέλετε να μάθετε ποιες επενδυτικές δράσεις μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω των Κρατικών Ενισχύσεων αλλά και του Επενδυτικού νόμου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε το www.ependyseis.gr. Η ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τη βασική πύλη εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και των δύο παραπάνω μορφών ενισχύσεων.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα