Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Δημοσιότητα  //

Οδηγοί Δημοσιότητας

Κανονισμοί Δημοσιότητας

Ενέργειες Δημοσιότητας


Δημοσιότητα

Για την εξυπηρέτηση " του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε έναν ορισμένο αριθμό υποχρεώσεων, έτσι ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει πως αξιοποιήθηκαν οι πόροι που χορηγήθηκαν.

Κατά συνέπεια, οι υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών που είναι επιφορτισμένες με τις διαρθρωτικές ενισχύσεις περιγράφονται με σαφήνεια στο πλαίσιο ενός "ευρωπαϊκού νόμου", ο οποίος ισχύει παντού στην Ένωση. Πρόκειται για τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 "σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη μέλη, όσον αφορά τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων".

Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να προετοιμάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής ενός προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιεί πόρους που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σχέδια επικοινωνίας.

Κάθε σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει στους διαχειριστές προγραμμάτων να καθιστούν γνωστό στους ενδιαφερόμενους για τα προγράμματα, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, επικοινωνιακά ενημερωτικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, εκδηλώσεις, Διαδίκτυο, CD Rom, DVD.

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που αφορούν στις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων στοχεύουν στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους και στην παροχή ομοιογενούς εικόνας των εν λόγω παρεμβάσεων.

Η πληροφόρηση και δημοσιότητα είναι ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση των παρεμβάσεων και  πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται. Οι αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων.

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων αναστέλλονται δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.

Οι βασικοί στόχοι των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:

·         Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, καθιστώντας γνωστή την ύπαρξη των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων στους δικαιούχους, στους εν δυνάμει ωφελούμενους και στο ευρύ κοινό και να τους πληροφορούν πως μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές

·         Να ευαισθητοποιούν και να πληροφορούν την κοινή γνώμη ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που συγχρηματοτοδούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα