Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Αξιολόγηση  //    Η εκ των προτέρων αξιολόγηση  //


Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante)

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων αρχών για την προετοιμασία των σχεδίων, των παρεμβάσεων και των συμπληρωμάτων  προγραμματισμού. Διεξάγεται στο επίπεδο του σχεδίου και των προγραμμάτων  συμπεριλαμβανομένου του συμπληρώματος προγραμματισμού. Αφορά :

-          στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων αξιολογήσεων

-          στην ανάλυση των ισχυρών σημείων, των αδύνατων σημείων και του δυναμικού των περιφερειών ή/και των τομέων

-          στην εκτίμηση του λόγου ύπαρξης και της συνοχής της προτεινόμενης στρατηγικής

-          στην ποσοτικοποίηση των προτεραιοτήτων και των στόχων

-          στην ανάλυση των αναμενόμενων επιπτώσεων και την αιτιολόγηση της πολιτικής

-          στην ποιότητα των μηχανισμών εφαρμογής

 

Ιδιαίτερη προσοχή  πρέπει να δίνεται στην αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων και στη συνοχή με την  Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της προώθησης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ 2000-2006 έγινε μία EX-ANTE αξιολόγηση η οποία συνόδευσε το Ε.Π. κατά την υποβολή του στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα