Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Υλοποίηση  //    Διαδικασία Προσκλήσεων  //

Προσκλήσεις μέτρων/πράξεων στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσκλήσεις μέτρων/πράξεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Διαδικασία Προσκλήσεων

 

 

Η διαχειριστική αρχή πληροφορεί τους  δυνητικούς τελικούς δικαιούχους (φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Βάσει των μέτρων του συμπληρώματος προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή Ε.Π. καλεί τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση αιτήσεων (υπό την μορφή Τεχνικών Δελτίων).

 

Ανάλογα με τη φύση των πράξεων και των νομικών προσώπων των τελικών δικαιούχων (νπδδ/νπιδ), αυτή η πρόσκληση γίνεται είτε με έγγραφο προς όλους τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους είτε/και με δημοσίευση στον τύπο.

 

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων των τομεακών και των περιφερειακών Ε.Π. γίνονται από τις Δ.Α. σε επίπεδο Μέτρου Ε.Π.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα