Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    ΜΟΔ A.E.  //


Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.)

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ιδρύθηκε το 1996, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να υποστηρίξει την Δημόσια Διοίκηση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ.

 

Η ΜΟΔ υποστηρίζει τους φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν προγράμματα  συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτοντας ανάγκες σε:

4     εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

4     επιλογή, επεξεργασία και συστηματοποίηση μεθόδων

4     μεταφορά τεχνογνωσίας

 

Η ΜΟΔ χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον κόμβο της ΜΟΔ α.ε.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα