Προγράμματα 2000-2006  //  Χρηματοδοτικοί Πόροι  //   Πώς κατανέμονται οι πόροι  //


Πως κατανέμονται οι πόροι

Για την περίοδο 2000 – 2006 έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κονδύλια για την χώρα μας, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή προσδιορίζουν ένα ύψος πόρων 50 δις ευρώ περίπου και έχουν διατεθεί για την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ, του Β΄ Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Όπως εμφανίζεται παρακάτω οι συνολικά κατανεμημένοι πόροι του διαρθρωτικού προγράμματος στις επιμέρους προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ανέρχονται σε 32,41 δις ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης και με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 41,95 δις ευρώ.

Κατανεμημένοι Πόροι Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Άξονας Προτεραιότητας

Δημόσια Δαπάνη

Ιδιωτική Συμμετοχή

Συνολικό Κόστος

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

4.744.685.251

59.264.451

4.803.949.702

Μεταφορές

8.716.772.598

2.996.495.691

11.713.268.289

Ανταγωνιστικότητα (Μεταποίηση, Τουρισμός, Ενέργεια, Έρευνα & Τεχνολογία)

3.018.451.757

3.032.066.603

6.050.518.360

Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία

2.366.445.185

1.313.575.951

3.680.021.136

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία-Πρόνοια)

1.669.067.878

 

1.669.067.878

Κοινωνία της Πληροφορίας

2.167.474.859

508.500.000

2.675.974.859

Περιφερειακή Ανάπτυξη

9.620.137.733

1.622.805.056

11.242.942.789

Τεχνική Βοήθεια

114.996.704

 

114.996.704

Σύνολο

32.418.031.965

9.532.707.752

41.950.739.717

 

Τα ποσά όπως προέκυψαν μετά την τελευταία αναθεώρηση του ΚΠΣ τον Δεκέμβριο του 2006
(Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
 
Παράλληλα σημαντικοί πόροι ύψους 6,35 δις ευρώ θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Συνοχής για έργα Μεταφορών και Περιβάλλοντος καθώς και πόροι ύψους 1,44 δις ευρώ θα αντληθούν μέσω των τεσσάρων (4) Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (URBAN, INTERREG, LEADER & EQUAL).

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα