Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Αττικής  //


Π.Ε.Π. Αττικής

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

1.589.136.016 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

1.502.736.017 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.129.442.937 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

373.293.316 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

86.400.000 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια Αττικής είναι η ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της πρωτεύουσας με παράλληλη εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται μέσα από το ΠΕΠ Αττικής στους παρακάτω βασικούς στόχους: απ

·          Διεύρυνση του Διεθνούς Ρόλου της Πρωτεύουσας.

·          Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

·          Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

·          Αναβάθμιση υποδομών και αειφόρος διαχείριση των πόρων στις δυτικές περιοχές, στις υποβαθμισμένες περιοχές και τις λοιπές περιμετρικές ζώνες

·          Αποκατάσταση των επιπτώσεων από τον σεισμό στην Αττική την 7-9-99.

Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 32 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·         Κατασκευή 2,36 Km οδικού δακτυλίου της Αθήνας

·         Δημιουργία 1 νέου ΧΥΤΑ

·         Κατάρτιση 7.226 ατόμων

·         10 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης

·         Βελτίωση και συμπλήρωση 20 Km εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου.

·         Ενίσχυση 430 μεταποιητικών και τουριστικών ΜΜΕ μέσω του Καν. 70

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1099 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 124% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 102% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 71% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·      «Λεωφόρος Κηφισού Τμήμα από χιλιομετρική θέση 0+700 – 3+060» π/υ 161.115.187 €,

·      «Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής» π/υ 17.159.624 €,

·      «Επισκευή Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών», π/υ 8.655.735 €,

·     Παράλληλα, υλοποιείται κανονικά το έργο «Μετρό Αθήνας – Επέκταση προς Περιστέρι, Σεπόλια – Άγιος Αντώνιος – Περιστέρι – Θηβών (έργα Πολιτικού Μηχανικού)», π/υ 100.000.000 €.
 


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα