Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  //


Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

864.688.424 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

684.897.006 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

529.284.605 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

155.612.401 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

179.791.418 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2000-2006 τίθεται «η αξιοποίηση των νέων μεταφορικών υποδομών, της γειτνίασης με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και της βιομηχανικής βάσης για την μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης κυρίως μέσω της ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής οικονομίας».

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του ΠΕΠ αναλύεται στους εξής κύριους στρατηγικούς στόχους:

·          Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δραστηριότητας, η διασύνδεσή της με τη τοπική οικονομία και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας.

·          Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων.

·          Η μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές.

·          Η προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών - ιστορικών πλεονεκτημάτων.


Οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 41 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·         500 αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ενισχύονται

·         240 Km αρδευτικών δικτύων που βελτιώνονται

·         4 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

·         Κατασκευή 1.386 Km νέων αγωγών  αποχέτευσης

·         4 νέοι Βιολογικοί Καθαρισμοί

·         Μήκος κυρίων οδικών αξόνων της Περιφέρειας: 34 χλμ.

·         Μήκος επαρχιακού δικτύου της Περιφέρειας: 120 χλμ.

·         300 νέες κλίνες σε νοσοκομεία

·          230 νέες αίθουσες διδασκαλίας Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

·          6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής  Ανάπτυξης

·          288 ενισχυόμενες ΜΜΕ μέσω του Κανονισμού 70

·          9 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

·          Αριθμός ατόμων που θα καταρτιστούν: 2.706

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1518 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 146% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 114% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 65% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως

·        «Βελτίωση Οδού Κυριάκι-Ελικώνας» π/υ 3.255.488€,

·     «Εθνική Οδός Άμφισσα – Αγία Ευθυμία» π/υ 3.148.832€,

·        «Αποχέτευση Λυμάτων Δήμου Γαλαξιδίου» π/υ 3.560.721€,

·        «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Δήμου Γαλαξιδίου» π/υ 3.196.634€,

·        «Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χαλκίδας» π/υ 2.236.244 €.

 


Ολοκλήρωση Εργασιών Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας


Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Μακρακώμης

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα