Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας  //


Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

829.505.449 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

686.039.990 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

539.560.695 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

146.479.295 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

143.465.459 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας είναι «η αξιοποίηση της κομβικής θέσης της Περιφέρειας και η αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων για την υπέρβαση των προβλημάτων της ανεργίας και της ενδοπεριφερειακής ανισότητας’’.     

Ο γενικός αυτός στόχος αναλύεται στους εξής κύριους στρατηγικούς στόχους:

·          Ενίσχυση και αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας ως Δυτικής Πύλης της Χώρας.

·          Πολιτιστική και Τουριστική ανάπτυξη - Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

·          Αναδιάρθρωση και επέκταση της βιομηχανικής βάσης της Περιφέρειας και προώθηση της καινοτομίας.

·          Ενίσχυση αστικών υποδομών - Βελτίωση ποιότητας ζωής.

·          Προώθηση της απασχόλησης και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.

·          Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου

α.   Αγροτική ανάπτυξη (βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων).

β.   Παρεμβάσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

·           Καινοτομία (περιλαμβάνονται και δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας).

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας και σε 36 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :               

·          Κατασκευή 33 Km οδικού δικτύου

·          3 παρεμβάσεις σε λιμάνια

·          32  Km  Σιδηροδρομικού Δικτύου που  αναβαθμίζεται

·          131  επεμβάσεις  σε  πολιτιστικά  μνημεία

·          1.600 ξενοδοχειακές  κλίνες  που  εκσυγχρονίζονται 

·          1  ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ  στην  οποία  θα  βελτιωθούν  οι  υποδομές

·          360  ενισχυόμενες  ΜΜΕ

·          25  ερευνητικά  προγράμματα

·          135  Km νέων  δικτύων  αποχέτευσης 

·          260  νέες  σχολικές  αίθουσες

·          1  Νοσοκομείο  που  κατασκευάζεται

·          3.500  καταρτιζόμενοι

·          204.000  στρέμματα  που  βελτιώνεται  η  άρδευσή  τους

·          1.500  στρέμματα  αναδασώσεων

·          810  ενισχυόμενες εκμεταλλεύσεις

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1228 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 123.10% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 95,0% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 57,94% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα όπως:

·          «18ο Γυμνάσιο Πάτρας», π/υ 1.531.914 €

·          «Ε.Ο. ΜΙΡΑΚΑ -ΛΑΛΑ-ΛΑΜΠΕΙΑ», π/υ 2.942.697 €

·          «Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας», π/υ 4.259.563 €

·          «Ολοκλήρωση κατασκευής οικοδομικών - ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Πύργου», π/υ 14.000.000 €

·          «Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας», π/υ 19.204.462 €

·          «Αντιπλημμυρικά έργα Πηνειού Ν. Ηλείας », π/υ 681.647 €
·          «Έργα προστασίας φράγματος Φλόκα ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας», π/υ 1.704.322 €

Αγροτουριστική μονάδα στη Γλύφα Ν. Ηλείας
Αγροτουριστική μονάδα στη Γλύφα Ν. Ηλείας

Κτίριο Ογκολογικού Ξενώνα Ν. Αχαϊας
Κτίριο Ογκολογικού Ξενώνα Ν. Αχαϊας

Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας
Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας


Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα