Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων  //


Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

421.505.164 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

336.005.412 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

265.692.313 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

70.313.099 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

85.499.752 Ευρώ

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συνοχή του νησιωτικού χώρου.

Οι στόχοι του προγράμματος αναλύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας:

·          Ποιοτική αναβάθμιση και αξιοποίηση των τουριστικών υπηρεσιών και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων

·          Μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος υποδομής

·          Αναβάθμιση και προστασία του αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος

·          Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου

·          Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

·          Ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη και προστασία των μικρών νησιών

Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Βοήθειας) και σε 35 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          220 Km βελτίωση επαρχιακής-διακοινοτικής οδοποιίας

·          220 Km βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

·          109 Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων σε μεταποιητικές ΜΜΕ

·          100 νέες αίθουσες διδασκαλίας

·          60 Km βελτίωση δικτύου ύδρευσης

·          50 Km νέο δίκτυο αποχέτευσης

·          4 Βιολογικοί Καθαρισμοί

·          215 επενδυτικά σχέδια αγροτικών προϊόντων

·          3.600 καταρτιζόμενοι

·          5 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 704 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 148 % της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 105 % της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 57,5 % της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

  • ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ π/υ 6.187.082,83 €
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ π/υ 1.685.573,90 €
  • ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ π/υ 4.476.775 €
  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ π/υ 1.379.454,15
  • ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΙΑΚΩΝ π/υ 1.694.119,49 €
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ π/υ 1.320.616 €
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ π/υ 2.682.478 €Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα